Talk about your best friend – Describe your best friend

Trong cuộc đời mỗi người chắc hẳn ai cũng sẽ có một người bạn thân nhất, chủ đề về người bạn thân cũng là chủ đề phổ biến được áp dụng trong các cuộc thi nói hay viết tiếng anh. Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn chủ đề Talk about your best friend – Describe your best friend ( hãy kể vệ một người bạn thân nhất của bạn).

describe your best friend paragraph

Cấu trúc của một bài viết/ nói về chủ đề “Talk about your best friend-Describe your best friend”

Các bạn thường sẽ trả lời những câu hỏi liên quan sau để nói về topic mà mình đang nói:

 • When and how you met your best friend?
  (Bạn gặp bạn thân khi nào và như thế nào?)
 • How often you see this friend?
  (Bạn thường gặp bạn thân không?)
 • What kind of personality your friend has?
  (Tính cách của bạn thân của bạn?)
 • What do you think about him/her?
  (Bạn nghĩ gì về anh ấy/cô ấy?)
 • Is friendship important with you?
  (Tình bạn có quan trọng đối với bạn không?)

Đoạn văn mẫu nói về người bạn thân nhất của mình – My best friend (Bạn thân của tôi)

– Sau đây sẽ là những đoạn văn nhỏ để nói về người bạn thân nhất của một số độc giả, chúng ta hãy cùng tham khảo nhé:

 1. Best Friends Forever (BFF)
  I have got a such an amazing, nice, adorable, beautiful, stunning, kind, helpful, awesome, incredible, brilliant, great, excellent, gorgeous, crazy, friendly, funny, lovely best friend. She likes studying, singing, knowing and learning about more and unbelievable new stuff like me. We have a lot in common but never share all of our likes and dislikes. We met in kindergarten and now we both are like thirteen 14 years old. Well, my name is Muskan and my best friend name is Marwa. We have been together like for 10 years. After that, I went to another country and left her, but I still sometimes go to meet her in summer vacation. The best thing between us is that we never ever did arguments. We had a lot of fun together and really enjoy spending time with each other. We always used to play together and do many other things together as like we were for each other. She has straight hair and I have wavy hair, but we both have dark brown eyes. My hair used to be long than hers but I cut mines so probably now we both have the same length of hair. Of course, we don’t fight but we used to stand up for each other. I am really lucky to had/have a friend like Marwa. Not Everybody gets their true best friend, who lived for each other forever. We studied together even if it was a test or an exam plus she always used to call me before and after ever paper or every exam of every subject. I miss her a lot and really want to be with her forever. Thanks. Love U Marwa + Miss U So Much…
  (Best Friends Forever (BFF) Tôi đã có một người bạn thân tuyệt vời, tốt đẹp, đáng yêu, xinh đẹp, tuyệt đẹp, tốt bụng, tuyệt vời, đáng kinh ngạc, xuất sắc, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt đẹp, điên rồ, thân thiện, hài hước, đáng yêu. Cô ấy thích học, hát, biết và học về nhiều thứ mới và không thể tin được như tôi. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung nhưng không bao giờ chia sẻ tất cả những điều chúng tôi thích và không thích. Chúng tôi gặp nhau ở trường mẫu giáo và bây giờ cả hai chúng tôi giống như mười ba 14 tuổi. Chà, tên tôi là Muskan và tên bạn thân của tôi là Marwa. Chúng tôi đã bên nhau như thế trong 10 năm. Sau đó, tôi đến một đất nước khác và rời xa cô ấy, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đến gặp cô ấy trong kỳ nghỉ hè. Điều tốt nhất giữa chúng tôi là chúng tôi chưa bao giờ tranh luận. Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau và thực sự thích dành thời gian cho nhau. Chúng tôi luôn chơi với nhau và làm nhiều việc khác cùng nhau như thể chúng tôi dành cho nhau. Cô ấy có mái tóc thẳng và tôi có mái tóc gợn sóng, nhưng cả hai chúng tôi đều có đôi mắt nâu sẫm. Tóc của tôi trước đây dài hơn cô ấy nhưng tôi đã cắt mỏ nên có lẽ bây giờ cả hai chúng tôi đều có cùng độ dài tóc. Tất nhiên, chúng tôi không chiến đấu với nhau nhưng chúng tôi đã từng đứng lên bảo vệ nhau. Tôi thực sự may mắn khi có / có một người bạn như Marwa. Không phải ai cũng có được người bạn thân thực sự của mình, người đã sống vì nhau mãi mãi. Chúng tôi đã học cùng nhau ngay cả khi đó là bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra cộng với việc cô ấy luôn gọi cho tôi trước và sau bao giờ giấy hoặc mọi bài kiểm tra của mọi môn học. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều và thực sự muốn ở bên cô ấy mãi mãi. Cảm ơn. Yêu U Marwa + Miss U rất nhiều …)
 2. I have some best friends their names are: Laure,Delia and Sofia. They are all really nice we all get along very well I only fought with Laura once and with Delia none! ButI’ve fought with Sofia a few times (she is my sister). Anyway we get along very well and we have a lot of fun tougher, we all like music, playing and so on, we really enjoy spending time with each other.
  (Tôi có một số người bạn tốt nhất tên của họ là: Laure, Delia và Sofia. Tất cả họ đều rất tốt, tất cả chúng tôi rất hợp nhau. Tôi chỉ chiến đấu với Laura một lần và với Delia là không! Nhưng tôi đã chiến đấu với Sofia một vài lần (cô ấy là em gái tôi). Dù sao chúng tôi rất hợp nhau và chúng tôi có rất nhiều niềm vui khó khăn hơn, tất cả chúng tôi đều thích âm nhạc, chơi và vân vân, chúng tôi thực sự thích dành thời gian cho nhau.)
 3. Everybody has friends but only ten or eleven are best for you . My first best friend is my mother. She plays with me and I also play with her . My second best friend is my uncle . He plays with me everyday . My third best friend is my grandfather. My fourth best friend is my grandmother . My fifth best friend is my aunt . My sixth best friend is Rayan . My seventh best friend is Mormi. My eight best friend is my brother . My ninth best friend is Johana. My tenth best friend is Nuba. My eleventh best friend is Azoa. They are all very nice. I met my mother after my birth . I met my uncle , aunt . Mormi , Rayan, grandmother, grandfather when they came to visit me. My other best friends are at school. They are my best friends because they love me very much .No, we never fight. My mother, grandmother ,grandfather ,uncle, aunt ,Rayan ,Mormi are very good. Johana likes disturbing me and others.
  (Azoa is afraid of everything. NUba like to arguments with others. This is my family and friends.
  (Mọi người đều có bạn bè nhưng chỉ mười hoặc mười một là tốt nhất cho bạn. Người bạn tốt nhất đầu tiên của tôi là mẹ tôi. Cô ấy chơi với tôi và tôi cũng chơi với cô ấy. Người bạn tốt thứ hai của tôi là chú tôi. Anh ấy chơi với tôi hàng ngày. Người bạn tốt thứ ba của tôi là ông tôi. Người bạn tốt thứ tư của tôi là bà tôi. Người bạn tốt thứ năm của tôi là dì của tôi. Người bạn tốt thứ sáu của tôi là Rayan. Người bạn tốt thứ bảy của tôi là Mormi. Tám người bạn thân nhất của tôi là anh trai tôi. Người bạn tốt thứ chín của tôi là Johana. Người bạn tốt thứ mười của tôi là Nuba. Người bạn tốt thứ mười một của tôi là Azoa. Họ đều rất tốt bụng. Tôi đã gặp mẹ tôi sau khi sinh. Tôi đã gặp chú tôi, dì. Mormi, Rayan, bà, ông nội khi họ đến thăm tôi. Những người bạn tốt nhất khác của tôi đang ở trường. Họ là những người bạn tốt nhất của tôi bởi vì họ yêu tôi rất nhiều. Không, chúng tôi không bao giờ đánh nhau. Mẹ, bà, ông, chú, dì, Rayan, Mormi của tôi đều rất tốt. Johana thích làm phiền tôi và những người khác.
  Azoa sợ tất cả mọi thứ. NUba thích tranh luận với người khác. Đây là gia đình và bạn bè của tôi.)
 4. My name is Daniil. I live in Donetsk in Ukraine. I want to tell you about my friend. Nastia is my best friend. She is eleven. She looks like her father. She has got short curly hair. It is fair.  Her eyes are big and grey. My friend has thick long eyelashes. Her eye – brows are dark. She is beautiful.
    Nastia has white teeth and a very pleasant smile. Nastia and I have much in common. We go in for sport. It is jujitsu. We attend a spots club three times a week. My friend is clever. She knows a lot of interesting stories. She wears modern clothes.  I think Nastia is a real friend. It′s interesting to mix with her.
  (Tên tôi là Daniil. Tôi sống ở Donetsk ở Ukraine. Tôi muốn nói với bạn về bạn của tôi. Nastia là người bạn tốt nhất của tôi. Cô ấy mười một tuổi. Cô ấy trông giống như cha mình. Cô ấy có mái tóc xoăn ngắn. Đó là công bằng. Đôi mắt cô to và xám. Bạn tôi có lông mi dày dày. Mắt cô – lông mày tối màu. Cô ấy đẹp.
     Nastia có hàm răng trắng và nụ cười rất dễ chịu. Nastia và tôi có nhiều điểm chung. Chúng tôi đi chơi thể thao. Đó là jujitsu. Chúng tôi tham dự một câu lạc bộ điểm ba lần một tuần. Bạn tôi thông minh. Cô ấy biết rất nhiều câu chuyện thú vị. Cô mặc quần áo hiện đại. Tôi nghĩ Nastia là một người bạn thực sự. Thật thú vị khi kết hợp với cô ấy.)

How to make stress your friend

7 chủ đề mà những người bạn thân có thể tán gẫu, chém gió cả ngày-The best friend

1. Kể về bí mật lớn nhất của bạn

Your secrets are always safe with your best friend. You’ve bonded over late night adventures and possibly being on the same field hockey team back in the day. But, the things she knows that you wouldn’t ever tell another soul is what makes you truly so close.

She knows about all of your crushes, and the fact that you one time snuck out of the house in high school when you really weren’t supposed to. Those kinds of things you’d love to keep quiet, but your bestie is always an exception.

– Bí mật của bạn luôn an toàn với người bạn thân nhất của bạn. Bạn đã gắn bó với những cuộc phiêu lưu đêm khuya và có thể ở cùng một đội khúc côn cầu vào ban ngày. Nhưng, những điều cô ấy biết rằng bạn sẽ không bao giờ nói với một ai khác là điều khiến bạn cảm thấy thực sự rất gần gũi. Anh ấy biết về tất cả những tình cảm của bạn, và thực tế là bạn đã một lần lẻn ra khỏi nhà ở trường trung học . Những điều bạn muốn là  giữ im lặng, nhưng người bạn tốt nhất của bạn luôn là một ngoại lệ.

2. Kể về gia đình của bạn

– Think about your best friend from home and everything only she would understand. Yes, you love your college friends, and you’d tell your work wife just about anything at this point. But, you just have a special bond with the girl who’s been in your life since day one, because she knows that the diner in your town is basically a landmark, and is clued in on all of your family drama.

– At one point or another, when you were growing up, you’d vent to each other about your siblings or the stress your family was putting on you about college applications. You’ve basically lived at her house and vice versa, so anything that was going on affected both of you in a way. Thank goodness she was there, am I right?

– Nghĩ về người bạn thân nhất của bạn ở nhà và mọi thứ chỉ có cô ấy sẽ hiểu. Vâng, bạn yêu bạn bè thời đại học của bạn, và bạn sẽ nói với vợ công việc của bạn về bất cứ điều gì vào thời điểm này. Tuy nhiên, bạn chỉ có một mối quan hệ đặc biệt với cô gái đã ở trong cuộc sống của bạn kể từ ngày đầu tiên, bởi vì cô ấy biết rằng quán ăn trong thị trấn của bạn về cơ bản là một cột mốc, và bị cuốn vào tất cả các bộ phim gia đình của bạn.- Tại một thời điểm hoặc Mặt khác, khi bạn lớn lên, bạn sẽ nói với nhau về anh chị em của bạn hoặc sự căng thẳng mà gia đình bạn đặt ra cho bạn về các ứng dụng đại học. Về cơ bản, bạn đã sống ở nhà cô ấy và ngược lại, vì vậy bất cứ điều gì đang xảy ra đều ảnh hưởng đến cả hai bạn. Ơn giời, cô ấy đã ở đó, phải không?

3. Kể về người yêu của bạn

– Some of us have really fallen head over heels. Especially when you’re in your 20s and searching for your soulmate, it’s hard not to catch some feels along the way. In high school, you probably had your crushes, and your bestie knows about every single one. You’ve had a thousand conversations with her about that cute person who sat behind you in class, or the girl you met at that party and later saw on campus. Those are the kinds of talks that have made your bond incredibly legit.
You and your bestie were probably on the phone decoding text messages and figuring out the exact thing to say so that your crush knew you were interested. It all seems so cheesy now, but isn’t love always a little like that?

– Một số người trong chúng ta đã thực sự ngã đầu vì gót chân. Đặc biệt là khi bạn ở độ tuổi 20 và tìm kiếm người bạn tâm giao của mình, thật khó để không cảm thấy một số cảm giác trên đường đi. Ở trường trung học, bạn có thể đã phải lòng, và bạn thân của bạn biết về mọi người. Bạn đã có một ngàn cuộc trò chuyện với cô ấy về người dễ thương ngồi sau bạn trong lớp, hoặc cô gái bạn gặp trong bữa tiệc đó và sau đó nhìn thấy trong khuôn viên trường. Đó là những cuộc nói chuyện đã làm cho trái phiếu của bạn trở nên vô cùng hợp pháp. Bạn và người bạn tốt nhất của bạn có lẽ đã trên điện thoại giải mã tin nhắn văn bản và tìm ra điều chính xác để nói để người bạn của bạn biết bạn quan tâm. Bây giờ tất cả có vẻ rất nhảm, nhưng không phải tình yêu luôn như vậy sao?

4. Kể về món ăn khuya yêu thích

– Nobody understands those late-night food cravings like your bestie. If you’ve had a conversation with her at midnight about tater tots or mozzarella sticks, then you know she’s in your life for good. She won’t ever judge you in those moments when you’ve decided to make a full-on spaghetti dinner, despite the fact that everyone is asleep. Actually, she’ll encourage it, just because she understands the struggle is sometimes just too real.

– Không ai hiểu những cơn thèm ăn đêm khuya như bạn thân của bạn. Nếu bạn đã có một cuộc trò chuyện với cô ấy vào lúc nửa đêm về những câu chuyện nhảm nhí hoặc gậy mozzarella, thì bạn sẽ biết cô ấy là người tốt trong cuộc sống của bạn. Cô ấy sẽ không bao giờ phán xét bạn trong những khoảnh khắc khi bạn quyết định làm một bữa tối spaghetti đầy đủ, mặc dù thực tế là mọi người đang ngủ. Thật ra, cô sẽ khuyến khích nó, chỉ vì cô hiểu cuộc đấu tranh đôi khi quá thật.

5. Kể về chiến lược làm việc của bạn

– Your best friend is always there for when you need a solid vent session. Whether it’s about a guy who ghosted you, or just general life nonsense, she is all ears. But, typically the stress you have over work might be a pretty popular topic.
You know your bond is legit with your bestie from the office, in particular, when you’re able to complain about your boss or something ridiculous that happened that day. She always understands, and will likely give you some sound advice. When all is said and done, you’ll feel more motivated and refreshed to take on another Monday — assuming you’ve had your coffee, too.

– Người bạn tốt nhất của bạn luôn ở đó khi bạn cần một phiên thông hơi. Cho dù đó là về một anh chàng làm bạn thất vọng, hay chỉ là cuộc sống vô nghĩa, cô ấy đều là tai. Nhưng, thông thường, sự căng thẳng mà bạn gặp phải trong công việc có thể là một chủ đề khá phổ biến. Bạn biết rằng trái phiếu của bạn là hợp pháp với người bạn tốt nhất của bạn từ văn phòng, đặc biệt, khi bạn có thể phàn nàn về sếp của bạn hoặc điều gì đó vô lý xảy ra ngày hôm đó. Cô ấy luôn hiểu, và có khả năng sẽ cho bạn một lời khuyên âm thanh. Khi tất cả được nói và thực hiện, bạn sẽ cảm thấy có động lực và sảng khoái hơn để tham gia vào thứ Hai khác – giả sử bạn cũng đã uống cà phê.

6. Kể về câu chuyện tuyệt vời của bạn

– Only your best friend will ever know your most embarrassing stories. Actually, to be honest, she’s probably been there for many of them and lived those moments right by your side. There was the time you got totally lost when you were traveling, and accidentally showed up in matching outfits and had to explain to the rest of your crew that it totally wasn’t planned.
You’ll bring those memories up every once in a while when you’re feeling bold, and both you and your bestie will be blushing over the fact that it actually happened. Oh well!

– Chỉ người bạn thân nhất của bạn sẽ biết những câu chuyện đáng xấu hổ nhất của bạn. Thật ra, thành thật mà nói, có lẽ cô ấy đã ở đó vì nhiều người trong số họ và sống những khoảnh khắc đó ngay bên cạnh bạn. Có những lúc bạn bị lạc hoàn toàn khi bạn đi du lịch, và vô tình xuất hiện trong trang phục phù hợp và phải giải thích với các thành viên còn lại của bạn rằng điều đó hoàn toàn không có kế hoạch. khi bạn cảm thấy táo bạo, và cả bạn và bạn thân của bạn sẽ đỏ mặt vì sự thật rằng nó đã xảy ra. Ồ tốt

7. Kể về những hy vọng và ước mơ của bạn

– If you’re anything like me, you have a lot of hopes and dreams. You spend a lot of your time daydreaming about all of the possibilities and paths your life could take in the future. Yes, you don’t want to plan it all out, but sometimes you just can’t keep it in your head. So, you turn to your closest friend and have a conversation about all of your wildest fantasies.
You tell her about the cross-country road trips you’d love to take, and how you’re considering going to grad school or completely changing up your career. She sits and listens intently, and adds her own bucket list into the conversation. Soon enough, you’re noticing that your bond is so legit.

– Nếu bạn là bất cứ ai như tôi, bạn có rất nhiều hy vọng và ước mơ. Bạn dành nhiều thời gian để mơ mộng về tất cả các khả năng và con đường mà cuộc sống của bạn có thể đi trong tương lai. Có, bạn không muốn lập kế hoạch cho tất cả, nhưng đôi khi bạn không thể giữ nó trong đầu. Vì vậy, bạn quay sang người bạn thân nhất của mình và nói chuyện về tất cả những điều tưởng tượng điên rồ nhất của bạn. Bạn nói với cô ấy về những chuyến đi xuyên quốc gia mà bạn muốn thực hiện, và cách bạn xem xét đến trường học hoặc thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của bạn. Cô ấy ngồi và lắng nghe chăm chú, và thêm danh sách xô của riêng mình vào cuộc trò chuyện. Ngay sau đó, bạn nhận thấy rằng trái phiếu của bạn là rất hợp pháp.

XEM THÊM

Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu được cách nói về chủ để Talk about your best friend – Describe your best friend trong tiếng anh. Rất mong bài viết này là một tài liệu bổ ích với độc giả, nếu cần thêm thông tin vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*