Giấy phép lao động của người nước ngoài: Điều kiện, thủ tục và mức phạt

Việc làm việc tại Việt Nam đang trở thành một lựa chọn phổ biến đối với nhiều người nước ngoài. Tuy nhiên, để được làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài cần có giấy phép lao động. Dưới đây là những thông tin cần biết về giấy phép lao động của người nước ngoài.

1. Giấy phép lao động được hiểu như thế nào ?

giấy phép lao động
giấy phép lao động

Giấy phép lao động là giấy tờ cho phép người nước ngoài được làm việc tại Việt Nam với một thời hạn nhất định và trong một lĩnh vực hoặc nghề nghiệp cụ thể.

Bạn có thể xem thêm các chi tiết về luật lao động tại Luật Thành Công

2. Không có giấy phép lao động sẽ bị xử lý như thế nào ?

giấy phép lao động
giấy phép lao động

2.1 Mức phạt đối với người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng nếu không có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hạn khi làm việc tại Việt Nam.

2.2 Mức phạt đối với công ty, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài

Công ty, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng nếu không đảm bảo cho người lao động nước ngoài có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động hết hạn khi làm việc tại Việt Nam.

3. Giấy phép lao động của người nước ngoài có nội dung gì ?

giấy phép lao động
giấy phép lao động

Thông tin cơ bản trong giấy phép lao động của người nước ngoài bao gồm:

 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch
 • Giới tính
 • Số hộ chiếu hoặc thẻ tạm trú
 • Địa chỉ ở nước ngoài
 • Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc
 • Nơi làm việc, thời hạn lao động
 • Lương, thù lao, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • Thời gian, địa điểm cấp giấy phép

4. Đối tượng được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Người nước ngoài có thể được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự
 • Có sức khỏe đảm bảo cho công việc
 • Có kỹ năng và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc
 • Chưa bị kết án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị thu hồi giấy phép lao động tại Việt Nam

5. Điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức được bảo lãnh cấp giấy phép lao động

Doanh nghiệp, tổ chức có thể được bảo lãnh cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam
 • Có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm hoạt động và có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định

6. Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

giấy phép lao động
giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài không cần được cấp giấy phép lao động nếu:

 • Làm việc tại Việt Nam trong thời gian không quá 03 tháng
 • Làm việc tại Việt Nam trong thời gian không quá 12 tháng và không có thay đổi đối với nơi làm việc, nghề nghiệp, đơn vị sử dụng lao động
 • Làm việc tại Việt Nam trong thời gian không quá 02 năm trong các trường hợp khác có quy định tại Luật Lao động

7. Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép lao động
 • Hộ chiếu, thẻ tạm trú của người nước ngoài
 • Giấy xác nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền
 • Bản sao giấy chứng nhận trình độ chuyên môn hoặc bằng cấp có liên quan
 • Hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận của đơn vị sử dụng lao động
 • Giấy tờ khác liên quan đến việc cấp giấy phép lao động

8. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Để xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, đơn vị sử dụng lao động cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Đăng ký dịch vụ bảo lãnh cấp giấy phép lao động tại cơ quan quản lý địa phương
 • Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động
 • Nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý địa phương và đóng phí xét duyệt hồ sơ
 • Sau khi xét duyệt hồ sơ, cơ quan quản lý địa phương sẽ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Vì vậy, để có thể làm việc hợp pháp tại Việt Nam, người nước ngoài cần có giấy phép lao động. Việc chuẩn bị hồ sơ và tuân thủ quy trình cấp giấy phép là rất quan trọng. Nếu không tuân thủ quy định, không chỉ người nước ngoài mà cả công ty, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài cũng sẽ bị phạt nặng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*