Where are you from? What is your nationality? Which language do you speak? và cách dùng

Chắc hẳn chúng ta đã được học cách hỏi câu hỏi “bạn đến từ đâu?” – “Where are you from?” từ lúc mới bắt đầu học ngôn ngữ này. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cách khác để hỏi “bạn đến từ đâu?” nhé.

Where are you from?

Ý nghĩa: bạn đến từ đâu?

Một số câu có ý nghĩa tương tự:

 • What city are you from? (Bạn đến từ thành phố nào?)
 • What state are you from? (Bạn đến từ bang nào?)

Cấu trúc:

 • Câu hỏi: Where + to be + S + from?
 • Trả lời: S + to be + from + tên quốc gia

Bạn Đến Từ Đâu? – Where are you from?

Ví dụ:

 • Where are you from?
  I am from Russia (tôi đến từ nga)
 • Where is he from?
  He’s from Africa and she’s from Asia (anh ấy đến từ châu phi còn cô ấy đến từ châu á)
 • Where is he from?
  He’s from Europe (anh ấy đến từ châu âu)
 • Where is she from?
  She’s from North America (cô ấy đến từ bắc mỹ)
tôi đến từ việt nam dịch sang tiếng anh
She’s from North America

What is your nationality?

Ý nghĩa: quốc tịch của bạn là gì

Cấu trúc:

 • Câu hỏi: What + to be + tính từ sở hữu + nationality/ nationalities?
 • Trả lời: S + to be + quốc tịch

Ví dụ:

 • What are your nationality?
  I am Vietnamese
 • What is her nationality?
  She is Japanese

Which language do you speak?

Ý nghĩa: bạn nói ngôn ngữ nào vậy

Cấu trúc:

 • Câu hỏi: Which language + do/ does + S + speak?
 • Trả lời: S + speak(s) + tên ngôn ngữ.

Ví dụ:

 • Which language do you speak?(Bạn nói ngôn ngữ nào vậy?)
  I speak French
 • Which language does she speak?(Cô ấy nói ngô ngữ gì?)
  She speaks Japanese (Cô ấy nói tiếng nhật)
i'm from vietnam
She speaks Japanese

Danh sách các quốc gia – quốc tịch – ngôn ngữ trên thế giới

Country
Quốc gia
Nationality
Quốc tịch
Language
Ngôn ngữ
Argentina Argentine/Argentinean Spanish
Australia Australian English
Bolivia Bolivian Spanish
Brazil Brazilian Portuguese
Cambodia Cambodian Cambodian
Cameroon Cameroonian French/English
Canada Canadian English/French
Chile Chilean Spanish
Colombia Colombian Spanish
Ecuador Ecuadorian Spanish
Egypt Egyptian Arabic
El Salvador Salvadorian Spanish
Estonia Estonian Estonian
Ethiopia Ethiopian Amharic
Ghana Ghanaian English
India Indian Various
Indonesia Indonesian Indonesian
Iran Iranian Persian
Italy Italian Italian
Jordan Jordanian Arabic
Korea Korean Korean
Lithuania Lithuanian Lithuanian
Nigeria Nigerian Ibo, Hausa etc.
Panama Panamanian Spanish
Peru Peruvian Spanish
Romania Romanian Romanian
Syria Syrian Arabic
Ukraine Ukrainian Ukrainian

 

Country
Quốc gia
Nationality
Quốc tịch
Language
Ngôn ngữ
Afghanistan Afghan Persian-Pashto
Belgium Belgian French/Flemish
Costa Rica Costa Rican Spanish
Cuba Cuban Spanish
Dominican Republic Dominican Spanish
Germany German German
Guatemala Guatemalan Spanish
Haiti Haitian French/Creole
Honduras Honduran Spanish
Kenya Kenyan Swahili
Malaysia Malaysian Malay/Malaysian
Mexico Mexican Spanish
Morocco Moroccan Arabic/French
Nicaragua Nicaraguan Spanish
Norway Norwegian Norwegian
Paraguay* Paraguayan* Spanish
Puerto Rico Puerto Rican Spanish
Russia Russian Russian
South Africa South African Afrikaans, English, etc.
United States American** English
Uruguay* Uruguayan* Spanish
Venezuela Venezuelan Spanish

 

Country
Quốc gia
Nationality
Quốc tịch
Language
Ngôn ngữ
England English English
Finland Finnish Finnish
Denmark Danish Danish
Netherlands/Holland Dutch Dutch
France French French
Ireland Irish Irish/English
Spain Spanish Spanish
Sweden Swedish Swedish
Poland Polish Polish
Turkey Turkish Turkish
Wales Welsh Welsh/English

 

Country
Quốc gia
Nationality
Quốc tịch
Language
Ngôn ngữ
China Chinese Chinese
Japan Japanese Japanese
Portugal Portuguese Portuguese
Taiwan Taiwanese Chinese
Vietnam Vietnamese Vietnamese

 

Country
Quốc gia
Nationality
Quốc tịch
Language
Ngôn ngữ
Czech Republic Czech Czech
Greece Greek Greek
Iceland Icelander Icelandic
Iraq Iraqi Arabic
Israel Israeli Hebrew
New Zealand New Zealander English/Maori
Pakistan Pakistani Urdo
Philippines Filipino Tagalog/Filipino
Qatar Qatari Arabic
Saudi Arabia Saudi Arabic
Switzerland Swiss Swiss
Tajikistan Tajik Tajik (Persian)
Thailand Thai Thai

Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các cấu trúc Where are you from?, What is your nationality?, Which language do you speak? – hỏi và trả lời về quên quán, quốc tịch hay ngôn ngữ. Rất mong nhận được những sự đóng góp ý kiến từ độc giả.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*