Cấu trúc Not only but also: Ý nghĩa, cách dùng và bài tập ứng dụng

Cấu trúc not only but also là một trong những cấu trúc tiếng anh phổ biến trong văn viết và văn nói. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ được xem lại ý nghĩa, cách dùng và một số dạng bài tập ứng dụng đối với điêm ngữ pháp này nhé.

Ý nghĩa cấu trúc not only but also

Not only…but also: không những mà còn.

Được dùng  trong một câu nói có mà có hai tính chất để nhấn mạnh.

Cấu trúc not only but also

1. Sau “Not only” và “But also” là 1 danh từ

 • S+V+not only+N + But also + N

example:

She is not only beautiful but also smart. ( cô ấy không những xinh đẹp mà còn thông minh).

cách dùng cấu trúc not only but also đảo ngữ
She is not only beautiful but also smart

2. Sau “Not only” và “But also” là 1 động từ

 • S+V+not only+V + But also +V

Example:

She not only studies well but also draws well. ( cô ấy không những học giỏi mà còn vẽ giỏi quá ).

4. Sau “Not only” và “But also” là 1 trạng từ

 • S+V+not only+Adv + But also +Adv

Example:

She speaks English not only fluently but aslo pretty good. ( Cô ấy nói tiếng anh không chỉ thành thạo và còn khá tốt).

5. Sau “Not only” và “But also” là 1 cụm giới từ

 • S+V+not only+P + But also +P

Example:

He are not only cut off his hair but also make them colors. ( Anh ấy không hỉ cắt tóc mà còn nhuộm màu chúng nữa).

6. Cấu trúc đảo ngữ Not only…But also

– Ngoài những cấu trúc ở trên chúng ta cũng có thể dùng Not only…But..aslo với dạng đảo ngữ khi cần nhấn mạnh ý muốn diễn đạt:

 • Not only + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ + but also + Chủ ngữ + Động từ

Example:

Not only does she sing very well but also she speak English influently. ( Không những cô ấy hát rất hay cô ấy còn nói tiếng anh thành thạo nữa).

Đảo ngữ với ” modal verb”

Nếu trong câu có sử dụng động từ khiếm khuyết như “can/ could/ may/ might…”, bạn chỉ cần đảo “modal verb” lên trước chủ ngữ và giữ nguyên vế thứ 2 đằng sau dấu phẩy (,)

Example: 

 • Increasing cost of fuel can not only save fuel, it also protects environment.
 • → Not only can increasing cost of fuel save fuel, it also protects environment.

Đảo ngữ với động từ “to be”:

Nếu câu cần đảo của bạn có chứa động từ “to be”, bạn chỉ cần đưa “to be” lên trước danh từ và giữ nguyên vế thứ 2, vậy là bạn đã có ngay một câu đảo ngữ hoàn hảo rồi.

Example

 • Video games are not only costly, they are also a waste of time.
 • → Not only are video games costly, they are also a waste of time.

Đảo ngữ với động từ thường:

Câu đảo ngữ với động từ thường không có gì khác so với câu đảo ngữ với động từ “to be” hay động từ khiếm khuyết cả. Đưa lên trước chủ ngữ một số trợ động từ thích hợp như does, do, did, .. đảo “S” về sau và giữ nguyên vế sau và tất cả những gì bạn nên làm nếu muốn thành câu trong việc tạo nên một cấu trúc câu đảo ngữ với “not only – but also” rồi.

Example:

 • Smoking doesn’t only harm your own health, it also threatens others.
 • → Not only does smoking harm your own health, it also threatens others.

Đảo ngữ p1- cô Vũ Mai Phương

Ví dụ áp dụng cấu trúc not only but also

– The car not only is economical but also feels good to drive.
( Chiếc xe không chỉ là kinh tế mà còn cảm thấy tốt khi lái xe.)
– This investigation is not only one that is continuing and worldwide but also one that we expect to continue for quite some time.
( Cuộc điều tra này không chỉ là một cuộc điều tra đang diễn ra và trên toàn thế giới mà còn là cuộc điều tra mà chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục trong một thời gian khá dài.)
– Not only was it raining all day at the wedding but also the band was late.
(Không chỉ có mưa cả ngày trong đám cưới mà cả ban nhạc cũng bị trễ.)
– Not only will they paint the outside of the house but also the inside.
( Không chỉ họ sẽ sơn bên ngoài ngôi nhà mà cả bên trong.)
– Not only did she forget my birthday, but she also didn’t even apologise for forgetting it.
( Cô ấy không chỉ quên sinh nhật tôi, mà cô ấy còn không xin lỗi vì đã quên nó.)

Bài tập sử dụng cấu trúc Not only, but also

1. Sử dụng cấu trúc not only but also để viết lại những câu bên dưới.

1. We visit our grandfather’s house in summer. We visit our grandfather’s house in winter.

2. He’s handsome. He’s intelligent.

3. She can dance. She can sing.

4. She plays the guitar well. She dances beautifully.

5. I sent him many letters. I also tried to telephone him.

6. You came late. you left early.

7. She writes plays for television. She acts in movies.

8. He’s tired. He’s hungry.

9. In winter the days are short. They are also cold and dark.

10. He can enjoy a good meal and He can go fishing on the lake

11. She was upset. She was angry.

12. You ate lamb chops and fish.

13. They need food. They need medicine.

14. The underground is quick and cheap.

15. There are problems with the children. There are problems with their parents.

16. He has read a novel by Charles Dickens and he has seen the film made from it.

17. He can make people laugh. He can make people cry.

18. They like field events and they like team games.

Đáp án

1. We visit our grandfather’s house not only in summer but also in winter.

2. He is not only handsome but also intelligent.

3. She can not only dance but also sing.

4. She not only plays the guitar well but also dances beautifully.

5. I not only sent him many letters but also tried to telephone him.

6. You not only came late but also left early.

7. . She not only writes plays for television but also acts in movies.

8. He’s not only tired but also hungry.

9. In winter the days are not only short but also cold and dark

10. He can not only enjoy a good meal but also go fishing on the lake

11. She was not only upset but also angry.

12. You ate not only lamb chops but also fish.

13. They need not only food but also medicine.

14. The underground is not only quick but also cheap.

15. There are problems not only with the children but also with their parents.

16. He has not only read a novel by Charles Dickens but also seen the film made from it.

17. He can not only make people laugh, but also make them cry. / Not only can he make people
laugh; but he can also make them cry.

18. You like not only field events but also team games.

XEM THÊM

Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu về cấu trúc đảo ngữ rất quang trọng trong tiếng anh,cấu trúc Not only but also, ý nghĩa, cách dùng và bài tập ứng dụng của chúng. Rất mong bài viết này thực sự hữu ích với các bạn học sinh sinh viên và quý thầy cô giáo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*