Cấu trúc It’s No good/ No use/ No point/ Not worth- Ý nghĩa và cách dùng

Khi làm bài thi ở các kỳ thi tiếng anh chúng ta thương gặp một số thành ngữ có ý khá giống nhau rất dễ gây nhầm lẫn. Bài viết hôm nay của chúng tôi xin đề cập tới một số cụm từ thường gặp Cấu trúc It’s No good/ It’s No use/ No point/ Not worth- Ý nghĩa và cách dùng của chúng.

Cấu trúc It’s No good/ No use/ Useless

– Ý nghĩa: Cả 3 thành ngữ It’s No good/ No use/ Useless trên khi dùng trong câu đều có nghĩa là vô ích khi làm điều gì

– Cấu trúc:

 • It is no use/ no good/ useless + V-ing : thật vô ích khi làm gì đó

Sau It is no use/ no good/ useless là các động từ V-ing.

Example:
– There’s nothing you can do about the situation, so it’s no use worrying about it.
(Tình hình như vậy chẳng thể làm được gì nữa, vì vậy lo lắng cũng được ích gì.)

– It’s no good trying to persuade me. You won’t succeed.
( Thật không tốt khi bạn cố thuyết phục tôi. bạn sẽ không thành công đâu).

– It’s useless trying to wear her dress because She is fatter than you.
( Đừng cố thử mặc váy của cô ấy bởi vì cô ấy mập hơn bạn).

Cấu trúc No point in

There is no point in + V-ing: Không có lý nào

Example:

 • There is no point in going out now that It ‘s raing.
  ( Chẳng có lý nào lại đi ra ngoài bây giờ khi mà trời đang còn mưa).

– Ngoài ra còn có “The point of V-ing”: mục đích để làm gì.

Example: 

 • What is the point of having a car if you never use it?
  (Mục đích của việc có xe là gì nếu không bao giờ anh dùng tới nó?)
No good, No use, No point, Not worth
What is the point of having a car if you never use it?

Cấu trúc It’s not worth

– It + tobe + (not) worth + V-ing: (không) có giá trị,(không) xứng đáng để làm gì.

Example:

 • There’s nothing worth reading in this newspaper.
  (Không có gì đáng đọc trên tờ báo này).
 • It’s worth making an arrangement before you go.
  (Rất đáng để sắp xếp một cuộc hẹn trước khi bạn đi.)
 • If you are a young, inexperienced driver, it is worth having comprehensive insurance.
  (Nếu bạn là một tài xế trẻ, thiếu kinh nghiệm, đáng để có bảo hiểm toàn diện)
 • I live only a short walk from here, so it’s not worth taking a taxi.
  (Tôi chỉ sống cách đây vài bước, nên không đáng để đi xe taxi.)

Cấu trúc have difficulty/trouble

– Ý nghĩa: To have difficulty/trouble + V-ing: Gặp khó khăn trong việc gì

Example:

 • I had difficulty finding a new job when I come home
  Tôi gặp khó khăn khi tìm một công việc mới khi tôi về nhà
 • Did you have any difficulty getting a visa?
  (Để xin visa, anh có gặp bất cứ khó khăn nào không?)

Cấu trúc Spend time/ Waste time + V-ing

Ý nghĩa: Dùng thời gian/ Tốn thời gian làm gì

Example:

 • I spend time reading this newspaper.
  (Tôi tốn thời gian đọc tờ báo này).
 • Don’t waste time doing what we can not!.
  ( Đừng tốn thời gian làm những việc mà chúng ta không thể)
cách dùng it's no use
Don’t waste time doing what we can not!.

Bài tập  sử dụng cấu trúc It’s No good/ No use/ No point/ Not worth

1.  Viết lại các câu bên dưới sử dụng There’s no point.

1 Why have a car if you never use it?
_____________________________
2 Why work if you don’t need money?
_____________________________
3 Don’t try to study if you feel tired.
_____________________________
4 Why hurry if you’ve got plenty of time?
_____________________________

XEM THÊM

Bài viết trên đây nhằm mục đích trình bày cho bạn một số cụm từ hay được sử dụng trong bài thi Toeic như It’s No good/ It’s No use/ No point/ Not worth – ý nghĩa, cách dùng và một số ví dụ của chúng. Rất mong bài viết này thực sự hữu ích với các bạn. Nếu muốn đóng góp ý kiến xin vui lòng phản hồi cho chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới bài viết nhé.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*