Cấu trúc Therefore và So- ý nghĩa, cách dùng, bài tập áp dụng

Trong tiếng anh giao tiếp người bản xứ rất hay sử dùng các từ nối để nối các mệnh đề lại với nhau một trong số đọ là Therefor và So, hai từ này được dùng để nối hai mệnh đề nguyên nhân và kết quả tạo ra một câu nói liền mạch, chi tiết và dễ hiểu. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về ý nghĩa, cách dùng, bài tập áp dụng therefore và So.

cách dùng therefore
I lift therefore I am

Therefore

Ý nghĩa:

Therefore là trạng từ với nghĩa là “vì lý do đó mà, vì thế, bởi vậy, cho nên” thường đứng ở giữa câu sau từ “and”. Nếu đứng ở giữa câu thì trước và sau therefore có dấu phẩy. Nếu đứng ở đầu câu thì sau Therefore có dấu phẩy.

Example:

 • The 50 USD permitting threshold therefore needs to be reduced.
  (Do đó, ngưỡng cho phép 50 USD cần phải được giảm.)
 • A precondition for the plan’s success is therefore the use of interventionist techniques of economic management. (Do đó, một điều kiện tiên quyết cho sự thành công của kế hoạch là việc sử dụng các kỹ thuật can thiệp của quản lý kinh tế.)

So

So ( trạng từ): rất, cực kỳ, …

Example:

 • My girlfriend is so beautiful. ( Bạn gái tôi thì rất xinh đẹp).
 • I didn’t know she had so many children. ( Tôi không biết cô ấy có rất nhiều con)

So ( liên từ): như vậy, vì vậy…

 • She already had a lot of experience and therefore seemed the best candidate for the job. (Cô ấy đã có rất nhiều kinh nghiệm và do đó dường như là ứng cử viên tốt nhất cho công việc)
 • They had not eaten all day, so they were very hungry. ( Họ đã không ăn cả ngày, vì vậy họ rất đói)

– Ngoài ra So còn được dùng để tránh lặp lại một cụm từ được đề cập ở trước.

 • I hope they stay together. I hope so too. ( Tôi hy vọng họ ở cùng nhau ?, tôi cũng nghĩ vậy).
 • Do you think he’s upset? I don’t think so.( Bạn có nghĩ anh ấy đang buồn ?, tôi cũng nghĩ vậy).
 • James is coming tonight, or so he said. ( Jame thì sẽ đến tối nay, tôi cũng nghĩ vậy).

Bài tập áp dụng therefore/ So sử dụng Therefore hoặc so để hoàn thành các câu bên dưới

1. ____, the experts who planned production were drawn from industry itself.

2. Every outcome is ____ rationalizable in the game with altruistic players

3. ____, this model is suitable for the qualitative description of the indicated regimes.

4. ____, try your best when you tell the story, so (s)he can solve the riddle.

5. Aquatic organic matter is subject to a hard-water error and is ____ not usable.

6. ____, a separation between sugars and organic or silage acids was needed.

7. ____, word frequency may not be a purely lexical or semantic variable.

8. ____, the proposed approach is beneficial to reducing the tracking error.

9. ____, by repeated application of the rules the input types are reduced to a normal form.

10. We____ suggest that the encoding of discrete category representations be added as a fifth challenge for cognitive neuroscience.

11. ____, they must cope with the problem of representing very diverse lexical information at different levels of granularity, and store the information efficiently.

12. ____, the geometric conditions reported below are not exhaustive.

13. Deputies are ____ highly dependent on their parties.

14. “My eyes are slightly different color.” “____ they are.”

15. “That’s her brother – he looks like James Dean.” “____ he does.”

16. The pillars, which are outside the building, are ____ placed in order to provide the maximum space inside.

17. I’ve____ arranged my trip that I’ll be home on Friday night.

18. Just fold this piece of paper back, ____, and make a crease here.

19. Gently fold in the eggs like ____.

20. ____ we leave on the Thursday and get back the next Tuesday, is that right?

21. ____ that’s what he does when I’m not around!

22. ____, here we are again – just you and me.

Đáp án:

1. Therefore, the experts who planned production were drawn from industry itself.

2. Every outcome is therefore rationalizable in the game with altruistic players

3. Therefore, this model is suitable for the qualitative description of the indicated regimes.

4. Therefore, try your best when you tell the story, so (s)he can solve the riddle.

5. Aquatic organic matter is subject to a hard-water error and is therefore not usable.

6. Therefore, a separation between sugars and organic or silage acids was needed.

7. Therefore, word frequency may not be a purely lexical or semantic variable.

8. Therefore, the proposed approach is beneficial to reducing the tracking error.

9. Therefore, by repeated application of the rules the input types are reduced to a normal form.

10. We therefore suggest that the encoding of discrete category representations be added as a fifth challenge for cognitive neuroscience.

11. Therefore, they must cope with the problem of representing very diverse lexical information at different levels of granularity, and store the information efficiently.

12. Therefore, the geometric conditions reported below are not exhaustive.

13. Deputies are therefore highly dependent on their parties.

14. “My eyes are slightly different color.” “So they are.”

15. “That’s her brother – he looks like James Dean.” “So he does.”

16. The pillars, which are outside the building, are so placed in order to provide the maximum space inside.

17. I’ve so arranged my trip that I’ll be home on Friday night.

18. Just fold this piece of paper back, so, and make a crease here.

19. Gently fold in the eggs like so.

20. So we leave on the Thursday and get back the next Tuesday, is that right?

21. So that’s what he does when I’m not around!

22. So, here we are again – just you and me.

Trong tiếng Anh ở cả văn nói cũng như văn viết, người ta rất hay sử dụng hai từ So & Therefore để nối hai mệnh đề chỉ nguyên nhân và kết quả. Và bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ ý nghĩa, cách dùng therefore và một số bài tập áp dụng. Rất mong nhận được phản hồi từ quý độc giả.

=>Xem thêm: Cấu trúc WISH: Ý nghĩa, cách dùng và bài tập
=>Xem thêm: Cấu trúc Too to, Enough to, So that, Such that: Ý nghĩa, cách dùng và bài tập
=>Xem thêm: Cấu trúc Not only but also: Ý nghĩa, cách dùng và bài tập ứng dụng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*