Talk about your hobby-hãy nói về sở thích của bạn bằng tiếng anh

“Talk about your hobby- hãy nói về sở thích của bạn” là một chủ đề rất phổ biến khi bạn nói tiếng anh trong giao tiếp hoặc đơn giản chỉ là một câu hỏi mà nhà tuyển dụng muốn hỏi bạn khi đi xin việc. Vì lý do đó bài viết này chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn biết tổng quan về từ vựng, cấu trúc, và một số ví dụ diễn diễn đạt câu nói trên.

Tổng hợp từ vựng khi trả lời câu hỏi “Talk about your hobby- hãy nói về sở thích của bạn”

Go swimming: Đi bơi

Skying: trượt tuyết

Go partying: Đi dự tiệc

Drinking: uống rượu bia

Mountaineering: Đi leo núi

Playing game: chơi game

Play sports: Chơi thể thao

Hang out with friends: Đi chơi với bạn

Jogging: Chạy bộ

Watch Tv : Xem tivi

Go shopping: Đi mua sắm

Go to gym: Đi tập thể hình

Go for a walk: Đi dạo

Listen to music: Nghe nhạc

Gardening: Làm vườn

Surf net: Lướt net

Go to the pub: Đến quán bia, rượu

Travel: Du lịch

Take photographs: Chụp ảnh

Read books: Đọc sách

Sing: Hát

Sleep: Ngủ

Dancing : Nhảy

Individual Sports (Marathon Running) – You’re fit and you enjoy challenges.
(Thể thao cá nhân (Chạy marathon) – Bạn phù hợp và bạn thích thử thách.)

talking about your hobby

Team Sports (Basketball) – You excel at teamwork and have leadership skills.
(Thể thao đồng đội (Bóng rổ) – Bạn xuất sắc trong tinh thần đồng đội và có kỹ năng lãnh đạo.)

Extreme Sports (Motocross) – A risk taker (bad for desk jobs).
(Extreme Sports (Motacer) – Một người thích mạo hiểm (không tốt cho công việc bàn giấy).)

Tech Hobbies (Computing) – Tech savvy and introverted (not great for social jobs).
(Sở thích công nghệ (Điện toán) – Hiểu biết về công nghệ và hướng nội (không tuyệt vời cho các công việc xã hội).)

Puzzles (Crosswords) – You’re an analytical thinker with problem-solving skills.
(Câu đố (Trò chơi ô chữ) – Bạn là người suy nghĩ phân tích với các kỹ năng giải quyết vấn đề.)

Games (Chess) – You’re an intelligent strategist.
(Trò chơi (Cờ vua) – Bạn là một chiến lược gia thông minh.)

Social Hobbies (Mentoring) – You communicate well and connect with others.
(Sở thích xã hội (Kèm cặp) – Bạn giao tiếp tốt và kết nối với người khác.)

Thêm một số từng vựng mà bạn có thể dùng để mô tả sở thích của bạn – More words that you can use to describe your hobbies:

creative
fascinating
practical
cheap
enjoyable
relaxing
different
unusual

Một số câu hỏi có ý nghĩa tương đương – Questions you can ask

 • What do you like doing?
  ( bạn thích làm những gì?)
 • What sort of hobbies do you have?
  ( Bạn có những sở thích như thế nào?)
 • What do you get up to in your free time?
  ( Bạn làm những gì trong suôt thời gian rãnh trong ngày của bạn?)
 • What’s your hobby?
  (Sở thích của bạn là gì?)
 • What are you interested in?
  (Bạn thích cái gì?)
 • What’s your favourite + N?
  (Bạn thích nhất … nào?)

Làm cách nào để trả lời câu hỏi “Talk about your hobby- hãy nói về sở thích của bạn”

– In my free time I…
( trong thời gian rãnh của tôi thì tôi …)
– When I have some spare time I…
( Khi tôi có thời gian rãnh tôi…)
– When I get the time, I…
( Khi tôi có thời gian tôi…)
– I relax by watching TV / listening to music, etc.
( Tôi thư giản bằng việc xem tivi/ nghe nhạc, vâng vâng)
– My hobbies are bird-watching / playing sport, etc.
( Sở thích của tôi là ngắm chim/ chơi thể thao, …)
– I’m interested in (+ noun / gerund)
( Tôi thích …)
– I’m keen on (+ noun / gerund)
( tôi thích thú trong…)
– I’m into (+ noun / gerund)
( Tôi thích thú với…)
– I enjoy (+ noun / gerund)
( tôi thích thú với…)
– “I’m really keen on football.”
( Tôi thực sự thích thú với bóng đá)

Nói về sở thích của bạn một cách chi tiết hơn- Talking about hobbies in more detail

You can give more information about your hobbies and interests:
( Bạn có thể đưa ra nhiều thông tin hơn cho người hỏi về sở thích của bạn như: )

“I like arts and crafts. I’m a creative / practical person, and like doing things with my hands.”
“Tôi thích nghệ thuật và thủ công. Tôi là một người sáng tạo / thực tế và thích làm mọi thứ bằng đôi tay của mình.”

“I’m an outgoing person, and like socialising / hanging out with friends.”
“Tôi là một người hướng ngoại, và thích giao lưu / đi chơi với bạn bè.”

“I enjoy being physically active, and spend a lot of time playing sports and team games.”
( “Tôi thích được vận động cơ thể, và dành nhiều thời gian để chơi các môn thể thao và các trò chơi tập thể.”)

Bạn cho tôi biết tại sao bạn có những sở thích – Saying why you like your hobby

You can also explain why you spend time on your hobby to make the conversation longer and more interesting.
( Bạn cũng có thể giải thích vì sao bạn tốn thời gian cho những sở thích của mình).

“I really enjoy going to the gym because…”
( “Tôi thực sự thích đi đến phòng tập thể dục bởi vì …”
…it keeps me fit.
(… nó giữ cho tôi phù hợp.)

…it gets me out of the house, you know!
( … nó giữ cho tôi phù hợp.)
…it’s sociable. I’ve met lots of new people.
( … nó hòa đồng. Tôi đã gặp rất nhiều người mới.)
…it gives me something interesting to do with my time.
( … nó mang lại cho tôi điều gì đó thú vị để làm với thời gian của tôi.)
…it’s not very expensive, and anyone can do it!
( … nó không đắt lắm, và ai cũng có thể làm được!)
“My hobbies are all creative…”
… I’ve always enjoyed painting and drawing.
( … Tôi luôn thích vẽ và vẽ.)
… Because my job is technical, it’s good to spend time doing something completely different.
( … Bởi vì công việc của tôi là kỹ thuật, thật tốt khi dành thời gian để làm một cái gì đó hoàn toàn khác.)
… I enjoy spending time making things like clothes.
( … Tôi thích dành thời gian làm những thứ như quần áo.)

 

Chú ý khi nói về sở thích của mình khi dùng động từ “like” –  Like doing với like to do

We use like + V (ing form) to talk about general likes:
( Chúng ta dùng like + V_ing để nói về sở thích )

Ví dụ:
like fishing.
( Tôi thích câu cá)

We use like + infinitive to talk about more specific likes:
( Chúng ta sử dụng Like+ to+ V_ Nguyên mẫu để diễn đạt một thói quen)
Ví dụ:
I like to go fishing at the weekend.
( Tôi thích đi câu cá vào cuối tuần)

Một số ví dụ nói về sở thích của bản thân- Write a paragraph about your hobby

Ví dụ 1.

My favourite hobby is reading. I enjoy reading a book when I am free. I
started to do it when I was four years old. The first time I did it, I felt interested. So I
kept reading. The teachers always taught me to read the difficult words. I was happy
when I read a story with a happy ending. I was thrilled when I read a detective story.
I enjoy reading because I like to explore the imaginative world of my
favourite author, J.K.Rowling who writes “ Harry Potter” . There are a lot of
advantages of reading. Reading can make me relaxed and calm. I can also learn new
vocabulary items. Then I can further improve my English. Moreover, it can give me
an unlimited imagination, so I can write books in the future. I can learn the different
cultures and customs of other countries in the world too.
I read at least one hour every day. I read books by myself. I usually read it
at home. I wish I could read different kinds of books because it might be very
challenging.
(Sở thích của tôi là đọc sách. Tôi thích đọc một cuốn sách khi tôi rảnh. tôi
bắt đầu làm điều đó khi tôi bốn tuổi. Lần đầu tiên tôi làm điều đó, tôi cảm thấy thích thú. Tôi cũng vậy
tiếp tục đọc. Các giáo viên luôn dạy tôi đọc những từ khó. tôi đã hạnh phúc
khi tôi đọc một câu chuyện với một kết thúc có hậu Tôi đã rất hồi hộp khi đọc một câu chuyện trinh thám.
Tôi thích đọc sách vì tôi thích khám phá thế giới tưởng tượng của tôi
Tác giả yêu thích, J.K.Rowling, người viết cuốn sách Harry Potter. Ở đây co rât nhiêu
lợi thế của việc đọc. Đọc sách có thể làm tôi thư giãn và bình tĩnh. Tôi cũng có thể học mới
Danh mục từ vựng. Sau đó tôi có thể cải thiện hơn nữa tiếng Anh của mình. Hơn nữa, nó có thể cho tôi
một trí tưởng tượng không giới hạn, vì vậy tôi có thể viết sách trong tương lai. Tôi có thể học khác
văn hóa và phong tục của các nước khác trên thế giới cũng vậy.
  Tôi đọc ít nhất một giờ mỗi ngày. Tôi đọc sách một mình. Tôi thường đọc nó
ở nhà. Tôi ước tôi có thể đọc các loại sách khác nhau vì nó có thể rất
thách thức.)

Ví dụ 2

I have only one hobby. Yet, it consumes all my free time. I enjoy reading and have always been a voracious reader. Although I prefer reading fiction, I make a deliberate effort to read at least one non-fiction book in a couple of months. My first book was “Famous Five Go to Kirrin Island” at the age of ten. What I truly treasure about my hobby is its power to transport me to different locations whilst I’m still on my couch. It is a low budget travel option that I often take!  Recently,  I started attending book club meetings. It’s a group of 15 individuals and we meet on the third Sunday, every month to discuss books that we have read in that month. It’s wonderful how a few lines can have so many varied interpretations, and can give rise to a multitude of emotions and opinions. My hobby has made me develop analytical thinking and open-mindedness. Reading has also broadened my imagination across horizons. I wouldn’t possibly trade it for anything else, ever!
( Tôi chỉ có một sở thích. Tuy nhiên, nó tiêu tốn tất cả thời gian rảnh của tôi. Tôi thích đọc sách và luôn là một độc giả phàm ăn. Mặc dù tôi thích đọc tiểu thuyết, tôi đã cố gắng đọc ít nhất một cuốn sách phi hư cấu trong một vài tháng. Cuốn sách đầu tiên của tôi là Năm nổi tiếng đến Đảo Kirrin Lúc mười tuổi. Điều tôi thực sự trân trọng về sở thích của mình là khả năng đưa tôi đến những địa điểm khác nhau trong khi tôi vẫn còn trên chiếc ghế dài. Đó là một lựa chọn du lịch ngân sách thấp mà tôi thường thực hiện! Gần đây, tôi bắt đầu tham dự các cuộc họp câu lạc bộ sách. Nó có một nhóm gồm 15 cá nhân và chúng tôi gặp nhau vào Chủ nhật thứ ba, mỗi tháng để thảo luận về những cuốn sách mà chúng tôi đã đọc trong tháng đó. Thật tuyệt vời khi một vài dòng có thể có rất nhiều cách hiểu khác nhau, và có thể làm nảy sinh vô số cảm xúc và ý kiến. Sở thích của tôi đã khiến tôi phát triển tư duy phân tích và tinh thần cởi mở. Đọc cũng đã mở rộng trí tưởng tượng của tôi qua các chân trời. Tôi sẽ có thể giao dịch nó cho bất cứ điều gì khác, bao giờ hết!)

Ví dụ 3

I absolutely love cooking. I can merrily state that my kitchen is my playground in every sense! My mother has always been a wonderful cook, and I feel she is my inspiration. I have seen her prepare scrumptious meals for hundreds of guests in a few hours! Honestly, I find cooking very therapeutic and look forward to planning my meals every day. Besides, my family and friends have always been very patient and supportive, and happily turn into guinea pigs for my experimental recipes! It’s only due to their encouragement and constructive criticism that I’ve gotten better at my hobby. Other than cooking, I like watching lifestyle channels and food shows. I also maintain a journal in which I keep jotting down my recipes from time to time and I might publish it someday!
( Tôi hoàn toàn thích nấu ăn. Tôi có thể vui vẻ nói rằng nhà bếp của tôi là sân chơi của tôi theo mọi nghĩa! Mẹ tôi luôn là một đầu bếp tuyệt vời và tôi cảm thấy bà là nguồn cảm hứng của tôi. Tôi đã thấy cô ấy chuẩn bị những bữa ăn hảo hạng cho hàng trăm khách trong vài giờ! Thành thật mà nói, tôi thấy nấu ăn rất trị liệu và mong muốn lên kế hoạch cho bữa ăn của mình mỗi ngày. Bên cạnh đó, gia đình và bạn bè của tôi luôn rất kiên nhẫn và ủng hộ, và vui vẻ biến thành chuột lang cho các công thức thử nghiệm của tôi! Nó chỉ có được nhờ sự khuyến khích và chỉ trích mang tính xây dựng của họ mà tôi đã trở nên tốt hơn trong sở thích của mình. Khác với nấu ăn, tôi thích xem các kênh lối sống và chương trình thực phẩm. Tôi cũng duy trì một tạp chí mà thỉnh thoảng tôi vẫn ghi chép lại công thức nấu ăn của mình và tôi có thể xuất bản nó vào một ngày nào đó!)

Ví dụ 4

My hobbies are playing board games and solving all kinds of puzzles. Of the two, I spend most of my free time bent over a puzzle, like a jigsaw, general trivia, logic, cryptic, or even a Sudoku or crossword puzzle. On my 9th birthday, I remember receiving a Rubik’s cube and a 1000 piece jigsaw puzzle. That’s when this hobby got triggered. Over the years, I have realized that a tough puzzle can easily take anything between a few hours to a month to solve! There is always a table in my house adorned with an unfinished puzzle. In retrospect, this hobby has been a great teacher. I have acquired patience, consistent effort, planning, perseverance and observation due to my hobby. At the end of the day my motto in life is inspired by my love for puzzles – ‘have faith, all shall fall in place!’ Interestingly, even the Queen of England lists puzzles as one of her hobbies. That makes my hobby a royal one! 
( Sở thích của tôi là chơi các trò chơi cờ bàn và giải tất cả các loại câu đố. Trong hai người, tôi dành phần lớn thời gian rảnh của mình để nghiên cứu một câu đố, như trò chơi ghép hình, câu đố chung, logic, mật mã, hoặc thậm chí là câu đố Sudoku hoặc trò chơi ô chữ. Vào sinh nhật lần thứ 9 của tôi, tôi nhớ đã nhận được một khối Rubik Sắp và một trò chơi ghép hình 1000 mảnh. Điều đó khi sở thích này được kích hoạt. Qua nhiều năm, tôi đã nhận ra rằng một câu đố hóc búa có thể dễ dàng lấy bất cứ thứ gì trong khoảng vài giờ đến một tháng để giải! Luôn có một cái bàn trong nhà tôi được trang trí bằng một câu đố còn dang dở. Nhìn lại, sở thích này đã là một giáo viên tuyệt vời. Tôi đã có được sự kiên nhẫn, nỗ lực nhất quán, lập kế hoạch, sự kiên trì và quan sát do sở thích của tôi. Vào cuối ngày, phương châm sống của tôi được truyền cảm hứng từ tình yêu của tôi dành cho các câu đố – có niềm tin, tất cả sẽ rơi vào vị trí! Điều đó làm cho sở thích của tôi là một hoàng gia! )

Ví dụ 5

I am an avid photographer. I picked up this hobby only a couple of years ago, so it’s relatively fresh. It started when I bought a new phone. The phone camera was spectacular and I wanted to capture everything through that lens. I started uploading some of these photographs on Facebook and people seemed to really like them. This encouraged me to spend more time on gaining basic photography skills like framing and light. I also invested in a second-hand DSLR and spend all my free time experimenting with it. There is so much to learn and I am enjoying myself. Photography has enriched me with having a broader perspective and made me a keen observer. Besides photography, I am educating myself on the basics of graphic design and editing. It’s amazing how a hobby can lead one to so many more interests.
( Tôi là một nhiếp ảnh gia nhiệt tình. Tôi đã chọn sở thích này chỉ một vài năm trước đây, vì vậy nó tương đối mới mẻ. Nó bắt đầu khi tôi mua một chiếc điện thoại mới. Camera điện thoại thật ngoạn mục và tôi muốn chụp mọi thứ qua ống kính đó. Tôi bắt đầu tải lên một số bức ảnh này trên Facebook và mọi người dường như thực sự thích chúng. Điều này khuyến khích tôi dành nhiều thời gian hơn để đạt được các kỹ năng chụp ảnh cơ bản như đóng khung và ánh sáng. Tôi cũng đã đầu tư vào một chiếc máy ảnh DSLR cũ và dành toàn bộ thời gian rảnh để thử nghiệm nó. Có quá nhiều thứ để học và tôi đang tận hưởng chính mình. Nhiếp ảnh đã làm phong phú thêm cho tôi với một tầm nhìn rộng hơn và khiến tôi trở thành một người quan sát sắc sảo. Bên cạnh nhiếp ảnh, tôi đang tự học về những điều cơ bản của thiết kế và chỉnh sửa đồ họa. Thật tuyệt vời làm thế nào để sở thích có thể dẫn một đến nhiều sở thích hơn.)

Ví dụ 6

I am a deltiologist or simply, a person who collects postcards. Back in school, we had this wonderful exercise wherein we were supposed to exchange postcards with school children from Pakistan. The aim of the letter exchange was to foster peace and educate us about India’s neighbors. I received many gorgeous postcards from my pen-pal, Nazia. I remember one postcard in particular because it confused me deeply. It was a beautiful picture of Kashmir. Why was she sending me Indian postcards? Kashmir was in India, and she was in Pakistan! I was too young then to understand the bigger political scenario but it paved the way to question more. I have continued to grow my pen-pal circle and still use the postal service in the age of electronic messaging to send letters. I love receiving these postcards with photographs of tourist attractions or sunsets – it makes me feel like I’m in their homes, gardens or cafes for those few minutes. Now every time I travel I am on the lookout for different postcards. I have over 1500 postcards, and the number is growing.
( Tôi là một nhà nghiên cứu khoa học hoặc đơn giản, một người thu thập bưu thiếp. Quay lại trường, chúng tôi đã có bài tập tuyệt vời này trong đó chúng tôi phải trao đổi bưu thiếp với học sinh từ Pakistan. Mục đích của bức thư là thúc đẩy hòa bình và giáo dục chúng tôi về các nước láng giềng của Ấn Độ. Tôi đã nhận được nhiều bưu thiếp tuyệt đẹp từ cây bút của tôi, Nazia. Tôi nhớ một tấm bưu thiếp đặc biệt bởi vì nó làm tôi bối rối sâu sắc. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp của Kashmir. Tại sao cô ấy gửi cho tôi bưu thiếp Ấn Độ? Kashmir đã ở Ấn Độ, và cô ấy ở Pakistan! Lúc đó tôi còn quá trẻ để hiểu kịch bản chính trị lớn hơn nhưng nó mở đường cho câu hỏi nhiều hơn. Tôi đã tiếp tục phát triển vòng tròn bút của mình và vẫn sử dụng dịch vụ bưu chính trong thời đại nhắn tin điện tử để gửi thư. Tôi thích nhận được những tấm bưu thiếp với những bức ảnh về các điểm du lịch hoặc hoàng hôn – nó khiến tôi cảm thấy như đang ở trong nhà, vườn hoặc quán cà phê của họ trong vài phút. Bây giờ mỗi khi tôi đi du lịch, tôi đang tìm kiếm những tấm bưu thiếp khác nhau. Tôi có hơn 1500 bưu thiếp, và số lượng đang tăng lên.)

Ví dụ 7

I am a wizard! Not like Harry Potter, but I do have some magic tricks up my sleeve. I think my hobby is making people around me happy. And magic has allowed me to achieve that.  I am great at card tricks so there is little wonder that I am a hit at parties! Magic is a great way to connect with people. It’s an icebreaker and a great conversation starter.  I was a very shy child and performing these tricks helped me to speak with more people and open up to them. I also enjoy cycling and swimming.
(Tôi là một phù thủy! Không giống Harry Potter, nhưng tôi có một số trò ảo thuật trong tay áo. Tôi nghĩ rằng sở thích của tôi là làm cho mọi người xung quanh tôi hạnh phúc. Và ma thuật đã cho phép tôi đạt được điều đó. Tôi rất giỏi trong các thủ thuật đánh bài nên không có gì lạ khi tôi là người thành công trong các bữa tiệc! Phép thuật là một cách tuyệt vời để kết nối với mọi người. Đó là một tàu phá băng và một cuộc trò chuyện bắt đầu tuyệt vời. Tôi là một đứa trẻ rất nhút nhát và thực hiện những mánh khóe này đã giúp tôi nói chuyện với nhiều người hơn và cởi mở với họ. Tôi cũng thích đi xe đạp và bơi lội.)

Ví dụ 8

My hobby is acting.  I have always been very interested in dramatics. Early on, I had the benefit of good counsel to understand the difference between hobbies and career. Hobbies are what we do away from work, they are the keys to the doors of rejuvenation. Currently, I am a part of a theater group and perform in skits and sketches. Acting helps me forget myself and take on different characters and understand things from varied angles. It has honed my ability as a team player and objective thinker. Not to forget, it is thrilling and exhilarating to perform in front of an audience!
( Sở thích của tôi là diễn xuất. Tôi luôn luôn rất hứng thú với phim truyền hình. Ngay từ sớm, tôi đã có được lợi ích của việc tư vấn tốt để hiểu sự khác biệt giữa sở thích và sự nghiệp. Sở thích là những gì chúng ta làm ngoài công việc, chúng là chìa khóa cho cánh cửa trẻ hóa. Hiện tại, tôi là thành viên của một nhóm kịch và biểu diễn trong tiểu phẩm và phác thảo. Diễn xuất giúp tôi quên đi bản thân và đảm nhận các nhân vật khác nhau và hiểu mọi thứ từ nhiều góc độ khác nhau. Nó đã mài giũa khả năng của tôi như một người chơi nhóm và nhà tư tưởng khách quan. Đừng quên, thật là ly kỳ và phấn khích khi biểu diễn trước khán giả!)

Ví dụ 9

What are your hobbies? is a question I love answering! It’s because there is usually someone who enjoys the same thing as me and it’s great to share interests. I am a cinephile which is a fancy way of saying I love seeing movies. I can watch almost any movie but I am not a big fan of the horror genre.  I particularly enjoy movies shot in Hong Kong and am a big fan of Guru Dutt. I have labeled some movies with tags like ‘for good days’, ‘for celebrations’, ‘for bad days”‘and they have helped me in every situation. I am so lucky that my closest friends are also movie buffs. We have this wonderful Wednesday night ritual where we get together to watch a list of curated movies based on a theme or director. Afterwards, we discuss the movie through its strengths and weaknesses. It’s a great opportunity to connect with my dear peers a lot of fun and understand different perspectives.
( Sở thích của bạn là gì? là một câu hỏi tôi thích trả lời! Đó là bởi vì thường có một người thích điều tương tự và thật tuyệt khi chia sẻ sở thích. Tôi là một cinephile, một cách thú vị để nói rằng tôi thích xem phim. Tôi có thể xem hầu hết mọi bộ phim nhưng tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của thể loại kinh dị. Tôi đặc biệt thích những bộ phim được quay ở Hồng Kông và là một fan hâm mộ lớn của Guru Dutt. Tôi đã gắn nhãn một số phim có thẻ như ‘cho ngày tốt’, ‘cho lễ kỷ niệm’, ‘cho ngày xấu’ và họ đã giúp tôi trong mọi tình huống. Tôi thật may mắn khi những người bạn thân nhất của tôi cũng là những người yêu thích điện ảnh. Chúng tôi có nghi thức tối thứ tư tuyệt vời này, nơi chúng tôi cùng nhau xem một danh sách các bộ phim được tuyển chọn dựa trên một chủ đề hoặc đạo diễn. Sau đó, chúng tôi thảo luận về bộ phim thông qua điểm mạnh và điểm yếu của nó. Đó là một cơ hội tuyệt vời để kết nối với các đồng nghiệp thân yêu của tôi để có nhiều niềm vui và hiểu các quan điểm khác nhau.)

Ví dụ 10

I love learning new languages. I am a fluent speaker of 4 languages and I want to learn a few more. At present, I am learning Spanish and German.  I have a tutor to learn German but I am studying Spanish on my own through a learning app on my phone. It is a challenging hobby but it keeps my brain and learning faculties from getting lazy. It excites me that I shall be able to see movies without subtitles, read original texts and connect freely with people from these areas. There is so much information and meaning that is lost in translation. Besides, it is also amazing to see the sort of similarities that exist between languages. For instance, Marathi and German have the same root language, Sanskrit! Interestingly, pineapple is called “Ananas” in both German and Marathi. When I learned this, I was amused but also thrilled by how close our cultures are. Beyond my love for languages, I take pleasure in reading and travelling to new places.
( Tôi thích học ngôn ngữ mới. Tôi là một người nói thông thạo 4 ngôn ngữ và tôi muốn học thêm một vài ngôn ngữ. Hiện tại, tôi đang học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức. Tôi có một gia sư để học tiếng Đức nhưng tôi đang tự học tiếng Tây Ban Nha thông qua một ứng dụng học tập trên điện thoại của tôi. Đó là một sở thích đầy thách thức nhưng nó giữ cho bộ não và việc học của tôi không bị lười biếng. Điều đó làm tôi phấn khích rằng tôi sẽ có thể xem phim mà không cần phụ đề, đọc các văn bản gốc và kết nối tự do với mọi người từ các khu vực này. Có quá nhiều thông tin và ý nghĩa bị mất trong dịch thuật. Bên cạnh đó, thật đáng kinh ngạc khi thấy loại tương đồng tồn tại giữa các ngôn ngữ. Chẳng hạn, tiếng Marathi và tiếng Đức có cùng ngôn ngữ gốc, tiếng Phạn! Thật thú vị, dứa được gọi là “Anana” trong cả tiếng Đức và tiếng Marathi. Khi tôi học được điều này, tôi đã thích thú nhưng cũng vui mừng bởi sự gần gũi của nền văn hóa của chúng ta. Ngoài tình yêu dành cho ngôn ngữ, tôi rất thích đọc sách và đi du lịch đến những địa điểm mới.)

Trên đây là toàn bộ những kiến thức liên quan đến câu hỏi “talk about your hobby-hãy nói về sở thích của bạn bằng tiếng anh” và một số đoạn văn mẫu nói về sở thích của bản thân. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến và phản hồi từ phía độc giả.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*