45 Lời chúc thành công bằng tiếng anh-hay và ý nghĩa nhất

Thành công là gì? Phải chăng đó chính là những kết quả mà bạn đạt được từ những nỗ lực, cố gắng và phấn đấu không ngừng?

Nhiều người luôn kiếm tìm thành công nhưng luôn gục ngã, khi đứng dậy được rồi lại cố gắng tiếp tục những dự định ấp ủ nhưng cuối cùng lại gục ngã tiếp. Cố gắng hết sức mình, làm việc với tất cả khả năng để cuối cùng nhận được thành công xứng đáng.

Bài viết hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý độc giả 45 Lời chúc thành công bằng tiếng anh hay và ý nghĩa nhất để dành tặng cho bản thân, bạn bè và người thân của mình để họ có thể làm được những điều vĩ đại và lớn lao hơn trong cuộc đời của họ nhé

Lời chúc thành công bằng tiếng anh
Thành công ở ngay phía trước

45 Lời chúc thành công bằng tiếng anh hay nhất

 1. And here’s wishing you the very best for all the new ventures, that life has in store for you
  Lời chúc tốt đẹp nhất cho những công việc làm ăn của bạn, cuộc sống này là của đã dành trọn cho chính bạn
 2. I find my heart singing a chorus at your happy news. Good luck to you during this joyous time.
  Tôi thấy tim tôi như muốn hát lên một giai điệu từ những tin vui của bạn. Chúc bạn may mắn trong khoảng thời gian hân hoan này.
 3. Keep your best wishes, close to your heart and watch what happens
  Giữ những lời chúc tốt đẹp nhất trong tim bạn và đón nhận những điều hạnh phúc phía trước nhé.
 4. Don’t be afraid of moving forward. The future is bright.
  Đừng sợ tiến về phía trước, tương lai phía trước của bạn rất tươi sáng đó.
 1. Good luck and tons of best wishes. God bless you in whatever you do. This is my heartiest wish just for you.
  Chúc vô vàng may mắn và điều ước tốt đẹp. Chúa luôn giỏi theo những gì bạn làm. Lời chúc này chỉ dành riêng cho người quan trọng nhất và đó là bạn
 1. Here’s wishing you success in everything you do. Good luck.
  Lời chúc này chúc bạn luôn thành công trong mọi việc. Chúc bạn  may mắn
 1. Success comes only to those who believe in themselves and are prepared to win. Good Luck.
  Thành công chỉ đến với những ai tin vào chính bản thân mình và luôn sẵn sàng để chiến thắng. Chúc may mắn bạn của tôi.
 1. I wish nothing but the best for you.
  Tôi không ước gì hơn ngoài những điều tốt nhất cho bạn.
 1. Moving on to a new stage in life can be a challenging process. We wish you the best of luck in all of your future endeavors, you will be great.
  Chuyển sang một giai đoạn mới trong cuộc sống có thể là một thách thức. Chúng tôi chúc bạn may mắn với tất cả những nỗ lực của bạn trong tương lai, bạn sẽ rất hoàn hảo.
 1. It’s kind of fun to do the impossible. All the best.
  Rất vui khi làm được điều không thể, mong là tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.
 1. Good luck to you as you move onto the next stage in your life. Without a doubt, you will continue to have success in all areas.
  Chúc bạn may mắn khi bạn chuyển sang giai trang mới trong cuộc đời. Không nghi ngờ gì nữa bạn sẽ tiếp tục đạt được thành công trong tất cả các lĩnh vực.
 1. May success be with you, always. Wishing you good luck.
  Có thể thành công sẽ luôn ở bên bạn. Chúc bạn may mắn.
 1. May you do well and come out with flying colors. All the best.
  Bạn có thể tốt hơn và vươn xa ra thế giới bên ngoài đầy màu sắc. Tất cả mọi điều sẽ tốt đẹp
 1. May you fly high in life & success be with you always.
  Ước mong bạn sẽ bay cao trong cuộc sống, thành công sẽ luôn đến với bạn.
 1. Try a little harder to be a little better. All the best.
  Hãy cố một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút. Tất cả sẽ ổn thôi.
 1. The future is bright and beautiful. Love it, strive for it and work for it.
  Tương lai tương đẹp. Yêu nó, phấn đấu vì nó và làm việc cho nó nhé.
 1. My heart is filled with joy at the sound of your good news. Best of luck to you dear friend.
  Tim tôi tràn ngập niềm vui khi nghe tin tốt lành từ bạn. Chúc may mắn bạn thân yêu.
 1. Be strong as you fight your way to success, the difficulty you face is nothing compared to the joy of success.
  Hãy mạnh mẽ như cách mà bạn chiến đấu vì thành công, khó khăn mà bạn đối mặt không là gì với niềm vui thành công.
 1. Good luck to you as you move toward the next chapter life brings your way.
  Chúc may mắn khi bạn bước sang chương mới của cuộc đời theo cách của bạn.
 1.  If you can dream it, you can do it. Best wishes for your bright future.
  Nếu bạn có thể mơ về nó bạn có thể làm được. Lời chúc tốt lành nhất cho tương lai tươi sáng của bạn.
 1. I wish you all the success, happiness, and joy in life.
  Chúc các bạn thành công, hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 1. You have worked incredibly hard. Good luck. We are proud of you.
  Bạn đã làm việc thật chăm chỉ. Chúc may mắn. Chúng tôi hy vọng về bạn.
 1. Don’t look back. For a bright future is ahead of you.
  Đừng nhìn lại. Vì một tương lai tương sáng đang ở phía trước bạn.
 1. Dream Big. Sparkle More. Shine Bright.
  Ước mơ lớn. Lấp lánh hơn. Tỏa sáng hơn.
 1. To accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan but also believe, best wishes for your exam. – Ralph Chaplin
  Để hoàn thành những điều tuyệt vời, chúng ta không chỉ hành động, mà còn phải ước mơ, không chỉ lập kế hoạch mà còn phải tin tưởng, những lời chúc tốt nhất cho kỳ thi của bạn. – Ralph Chaplin
 2. Keep your best wishes, close to your heart and watch what happens. – Tony Deliso
  Giữ những lời chúc tốt đẹp nhất gần với trái tim của bạn và xem điều gì sẽ xảy ra- Tony Deliso
 3. A birthday wish you should make when you blow out the candles on your cake, but this special year that I’ve known you, I’d like to make ‘my’ wish come true. The friends we are now will continue forever, as the girl I know now might be my best friend forever. – Leanne Davis
  Một lời chúc sinh nhật bạn nên thực hiện khi bạn thổi tắt nến trên chiếc bánh của mình, nhưng năm đặc biệt này tôi đã biết bạn, tôi đã muốn biến điều ước của tôi thành hiện thực. Tình bạn chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục mãi mãi, vì cô gái mà tôi biết bây giờ có thể là bạn thân của tôi mãi mãi. – Leanne Davis
 4.  Luck is yours wishes are mine. Let your future always shine. Best of Luck. – Ralph Chaplin
  May mắn là mong muốn của bạn là của tôi. Hãy để tương lai của bạn luôn tỏa sáng. Chúc cho những điều may mắn nhất. – Ralph Chaplin
 5. I am glad to hear that you are starting your own business after the excellent work experience. My Good Wishes are always with you. – Ralph Chaplin
  Tôi rất vui khi biết rằng bạn đang bắt đầu kinh doanh riêng sau khi có kinh nghiệm làm việc tuyệt vời. Lời chúc tốt đẹp của tôi luôn ở bên bạn. – Ralph Chaplin
 6. Best wishes to you on your birthday may the day be filled with happiness, a day that’s so special for you and memories you will cherish. – Susan Smith
  Những lời chúc tốt đẹp nhất cho bạn vào ngày sinh nhật của bạn có thể là một ngày tràn ngập hạnh phúc, một ngày mà đặc biệt dành cho bạn và những kỷ niệm bạn sẽ trân trọng. – Susan Smith
 7. Best wishes to you as you progress from one stage in life to another. While this can be a difficult time, the results that you will achieve are worth all of the hard work that you will put in. – Rajesh Mankar
  Lời chúc tốt đẹp nhất cho bạn khi bạn tiến bộ từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Mặc dù đây có thể là một thời gian khó khăn, nhưng kết quả mà bạn sẽ đạt được là xứng đáng với tất cả những công việc khó khăn mà bạn sẽ đặt vào. – Rajesh Mankar
 8. Here is the best wish for the new year: Let there be more freedom of thought throughout the world! Fields need rain; truths need freedom of thought. – Mehmet Murat ildan
  Đây là lời chúc tốt nhất cho năm mới: Hãy có nhiều tự do hơn trong toàn thế giới! Cánh đồng cần mưa; sự thật cần tự do tư tưởng. – Mehmet Murat ildan
 9. I wish you for all your dreams of tomorrow, I wish you’re having faith they all come true. I wish you all these things–but remember, sometimes wishes and dreams are all up to you. – Ralph Chaplin
  Tôi chúc bạn cho tất cả những giấc mơ của bạn vào ngày mai, tôi chúc bạn có niềm tin tất cả đều trở thành sự thật. Tôi ước bạn có tất cả những điều này nhưng hãy nhớ rằng, đôi khi những điều ước và ước mơ đều tùy thuộc vào bạn. – Ralph Chaplin
 10. I am thrilled to know that luck has finally found you. Warmest wishes my friend.
  Tôi vui mừng khi biết rằng may mắn cuối cùng đã tìm thấy bạn. Lời chúc nồng nhiệt nhất  cho bạn của tôi.
 11. We dropped by to say we will miss you lots. All the best to you.
  Chúng tôi ghé qua để nói rằng chúng tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều. Lời chúc tốt nhất dành cho bạn.
 12. I believe in you. Good Luck.
  Tôi tin bạn, chúc bạn may mắn.
 13. May your pockets be heavy and your heart be light.
  Có thể túi của bạn nặng và trái tim của bạn được nhẹ.
 14. May Good luck pursue you each morning and night.
  Chúc may mắn theo đuổi bạn mỗi sáng và tối.
 15. Sending you good luck vibes.
  Gửi bạn những rung cảm may mắn.
 16. Changing the face can change nothing, but facing the change can change everything. Good Luck.
  Thay đổi khuôn mặt có thể không thay đổi gì, nhưng đối mặt với sự thay đổi có thể thay đổi mọi thứ. Chúc may mắn.
 17. May your good luck be always good.
  Chúc điều may mắn nhất luôn đến với bạn.
 18. The way in which you approach a challenge is exemplary. May you make it happen. Good Luck.
  Cách mà bạn tiếp cận một thử thách là mẫu mực. Có thể bạn làm cho nó xảy ra. Chúc may mắn.
 19. May God be kind, generous and rewarding. Good Luck.
  Có thể Chúa tốt bụng, hào phóng và bổ ích. Chúc may mắn.
 20. As long as you have hard work in your stride good Luck will always
  be by your side.
  Miễn là bạn có công việc khó khăn trong sải chân của bạn, may mắn sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn.
 21. Good luck with all your efforts. May you get what you truly deserve.
  Chúc may mắn với tất cả nỗ lực của bạn. Có thể bạn nhận được những gì bạn thực sự xứng đáng.

Trên đây là những lời chúc thành công bằng tiếng anh hay nhất, hãy dành những lời chúc này để khích lệ một ai đó vượt qua khó khăn luông nhìn về phía trước. Nhân đây chúng tôi cũng gửi lời chúc tốt lành đến toàn thể quý độc giả, chúc mọi người một năm mới nhiều thành công.

=>Xem thêm: Báo tiếng anh-cải thiện vốn từ vựng
=>Xem thêm: So far là gì? ý nghĩa, cách dùng và ứng dụng
=>Xem thêm: Cấu trúc và cách dùng As soon as, As long as, As well as, As far as là gì?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*