Tuyển tập lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh hay và ý nghĩa nhất

Gửi lời chúc sinh nhật đã dần trở thành một truyền thống của mọi người trong những ngày mà họ được sinh ra. Thật khó để tìm ra được một lời chúc sinh nhật thật hoàn hảo đặc biệt là đối với những ai mình muốn dành tình cảm yêu thương thật khác biệt và đong đầy. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tham khảo một số lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh hay và ý nghĩa nhất.

Lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh hay và ý nghĩa nhất

 22 cách nói CHÚC MỪNG SINH NHẬT cực chuẩn Tây [Học tiếng Anh giao tiếp cơ bản]

1. “Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday!”
Hãy đếm cuộc sống của bạn bằng những nụ cười thay vì những giọt nước mắt. Đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè không phải là bao nhiêu năm. Chúc mừng sinh nhật bạn nhé

2. “Happy birthday! I hope all your birthday wishes and dreams come true.”
Chúc mừng sinh nhật! Tôi hy vọng tất cả những lời chúc sinh nhật và điều ước của bạn trở thành sự thật

3. “A wish for you on your birthday, whatever you ask may you receive, whatever you seek may you find, whatever you wish may it be fulfilled on your birthday and always. Happy birthday!”
Mồi điều ước dành cho ngày sinh nhật của bạn là tất cả mọi thứ bạn yêu cầu đều được, tất cả những điều bạn tìm kiếm bạn đều thấy, và tất cả mong ước của bạn sẽ luôn trở thành sự thật. Chúc mừng sinh nhật bạn.

4.“ Another adventure filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!”
Những cuộc phưu lưu trong những năm tới đang chờ bạn.Chào mừng bạn với một buổi lễ sinh nhật hào hoa và tráng lệ. Chúc mừng sinh nhận của bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

5. “May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday!”
Có thể là niệm vui mà bạn đã lan truyền trong quá khứ đã trở lại vào ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhận bạn.

6. “Happy birthday! Your life is just about to pick up speed and blast off into the stratosphere. Wear a seat belt and be sure to enjoy the journey. Happy birthday!”
Chúc mừng sinh nhật! Cuộc sống của bạn sắp sửa tăng tốc và lao vào tầng bình lưu. Mặc dây an toàn và chắc chắn để tận hưởng cuộc hành trình. Chúc mừng sinh nhật!

7. “This birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams turn into reality and may lady luck visit your home today. Happy birthday to one of the sweetest people I’ve ever known.”
Sinh nhật này, chúc bạn hạnh phúc và tình yêu dồi dào. Có thể tất cả những giấc mơ của bạn biến thành hiện thực và có thể phụ nữ may mắn ghé thăm nhà của bạn vào ngày hôm nay. Chúc mừng sinh nhật cho một trong những người ngọt ngào nhất mà tôi từng biết.

8. “May you be gifted with life’s biggest joys and never-ending bliss. After all, you yourself are a gift to earth, so you deserve the best. Happy birthday.”
Bạn có thể được ban tặng một cuộc sống với niềm vui lớn nhất và niềm hạnh phúc không bao giờ kết thúc. Rốt cuộc, chính bạn là một món quà cho trái đất, vì vậy bạn xứng đáng với điều tốt nhất. Chúc mừng sinh nhật.”

9. “Count not the candles…see the lights they give. Count not the years, but the life you live. Wishing you a wonderful time ahead. Happy birthday.”
Số lượng không phải là những cây nến mà họ thắp. Số lượng không phải là số năm mà là cuộc sống bạn sống . Chúc bạn có một thời gian tuyệt vời trong tương lai phía trước. Chúc mừng sinh nhật.

ời chúc sinh nhật bằng tiếng anh cho người yêu

10. “Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come.”
Quên đi quá khứ; hướng tới tương lai, vì những điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến

11. “Birthdays are a new start, a fresh beginning and a time to pursue new endeavors with new goals. Move forward with confidence and courage. You are a very special person. May today and all of your days be amazing!”
Ngày sinh nhật là một khởi đầu mới, một khởi đầu mới và là thời gian để theo đuổi những nỗ lực mới với những mục tiêu mới. Tiến về phía trước với sự tự tin và can đảm. Bạn là một người rất đặc biệt. Có thể hôm nay và tất cả các ngày của bạn thật tuyệt vời!

12. “Your birthday is the first day of another 365-day journey. Be the shining thread in the beautiful tapestry of the world to make this year the best ever. Enjoy the ride.”
Sinh nhật của bạn là ngày đầu tiên của một hành trình 365 ngày khác. Hãy là chủ đề tỏa sáng trong tấm thảm tuyệt đẹp của thế giới để làm cho năm nay tốt nhất từ trước đến nay. Tận hưởng chuyến đi.”

13. “Be happy! Today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you! You are a wonderful person! May you be given more birthdays to fulfill all of your dreams!”
“Hãy hạnh phúc! Hôm nay là ngày bạn được đưa vào thế giới này để trở thành một phước lành và nguồn cảm hứng cho những người xung quanh bạn! Bạn là một người tuyệt vời! Chúc bạn có thêm sinh nhật để thực hiện tất cả ước mơ của mình!

14. “Happy birthday! May your Facebook wall be filled with messages from people you never talk to.”
“Chúc mừng sinh nhật! Có thể tường Facebook của bạn chứa đầy những tin nhắn từ những người bạn không bao giờ nói chuyện.

15. “You’re older today than yesterday but younger than tomorrow, happy birthday!”
Bạn có thể hôm nay già hơn hôm qua nhưng trẻ hơn ngày mai, chúc mừng sinh nhật!

16. “Forget about the past, you can’t change it. Forget about the future, you can’t predict it. Forget about the present, I didn’t get you one. Happy birthday!”
Hãy quên đi quá khứ, bạn có thể thay đổi nó. Quên về tương lai, bạn có thể dự đoán nó. Quên về hiện tại, tôi đã không nhận được một. Chúc mừng sinh nhật!”

Lời chúc sinh nhật hài hước dành cho đám bạn thân

Thực tế chúng ta sẽ không sử dụng những lời chúc sinh nhật nghiêm túc đến lũ bạn thân của mình được. Thay vào đó bạn có thể dành cho họ những lời chúc mang tính hài hước hay hơi không được lịch sự một chút :))

1. “Cheers on your birthday. One step closer to adult underpants.”
Chúc mừng sinh nhật của bạn. Một bước gần hơn với việc được mặt quần lót người lớn.

2. “Happy birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder.”
Chúc mừng sinh nhật cho một trong số ít người mà tôi có thể nhớ ngày sinh nhật mà không cần nhắc nhở trên Facebook.

3. “Happy birthday to someone who is smart, gorgeous, funny and reminds me a lot of myself… from one fabulous chick to another!”
Chúc mừng sinh nhật cho một người thông minh, lộng lẫy, hài hước và nhắc nhở tôi rất nhiều về bản thân mình từ con gà tuyệt vời này đến con gà khác

4. “Don’t get all weird about getting older! Our age is merely the number of years the world has been enjoying us!”
Đừng có kỳ lạ về việc già đi! Thời đại của chúng ta chỉ đơn thuần là số năm thế giới đã được chúng ta thưởng thức!

5. “As you get older three things happen. The first is your memory goes, and I can’t remember the other two. Happy birthday!”
Khi bạn già đi, ba điều xảy ra. Đầu tiên là trí nhớ của bạn và tôi không thể nhớ hai cái kia. Chúc mừng sinh nhật!”

6. “You are only young once, but you can be immature for a lifetime. Happy birthday!”
Bạn chỉ còn trẻ một lần, nhưng bạn có thể chưa trưởng thành cả đời. Chúc mừng sinh nhật!”

7. “On your birthday, I thought of giving you the cutest gift in the world. But then I realized that is not possible, because you yourself are the cutest gift in the world.”
Ngày sinh nhật của bạn, tôi nghĩ sẽ tặng bạn món quà dễ thương nhất thế giới. Nhưng sau đó tôi nhận ra điều đó là không thể, vì chính bạn là món quà dễ thương nhất thế giới.

8. “Happy birthday to someone who is forever young!”
Chúc mừng sinh nhật cho một người trẻ mãi mãi!

9. “It’s birthday time again, and wow! You’re a whole year older now! So clown around and have some fun to make this birthday your best one. Happy birthday!”
Thời gian sinh nhật của nó một lần nữa, và wow! Bây giờ bạn già hơn cả tuổi! Vì vậy, chú hề xung quanh và có một số niềm vui để làm cho sinh nhật này là tốt nhất của bạn. Chúc mừng sinh nhật!”

lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh cho bạn thân

10. “Just wanted to be the first one to wish you happy birthday so I can feel superior to your other well-wishers. So, happy birthday!”
Chỉ muốn là người đầu tiên chúc bạn sinh nhật vui vẻ để tôi có thể cảm thấy vượt trội so với những người mong muốn tốt khác của bạn. Vì vậy, chúc mừng sinh nhật!

Và đó là những lời chúc sinh nhật bằng tiếng anh tới người mà mình yêu mến, mong rằng những lời chúc này khi đối phương nhận được sẽ hiểu được tấm lòng của bạn, sẽ cảm động và ghi sâu trong lòng người ấy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*