Gonna, Gotta, Wanna là gì?- Cách viết tắt của một số từ tiếng anh

Trong tiếng anh giao tiếp hoặc trong văn phạm người bản ngữ hay có thói quen viết tắt một số từ ngữ hay cụm từ quá thông dụng và được sử dụng lặp lại nhiều. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Gonna là gì?, Gotta, Wanna là gì?- Cách viết tắt của một số từ tiếng anh.

Những từ như GONNA hay WANNA trong những bài hát và bộ phim bằng tiếng Anh không phải là tiếng lóng. Chúng là dạng nói tắt của một số cụm từ thông dụng trong khẩu ngữ.

Định nghĩa gonna là gì?

Hình thức đầy đủ của từ viết tắt Gonna là cụm từ “going to”.
Ví dụ 
 • What are you gonna do? Hoặc What are you going to do? ( Bạn định sẽ làm gì?)
 • I’m not gonna tell you? Hoặc I’m not going to tell you? (Tôi không nói cho bạn biết)
 • Nothing’s gonna change my love for you.(Sẽ không có điều gì có thể làm thay đổi tình yêu anh dành cho em.)
 • I’m not gonna tell you. (Tôi không nói cho anh biết).
 • What are you gonna do? (Bạn định sẽ làm gì?)

Định nghĩa wanna là gì?

Tương tự WANNA là dạng nói tắt của “want to” (muốn)

Ví dụ:

 • I wanna go home. (Tôi muốn về nhà)
 it gonna be me nghĩa là gì
I wanna go home
 • I don’t wanna go. (Tôi không muốn đi)
 • Do you wanna watch this movie? (Con có muốn xem bộ phim này không?)

Định nghĩa gotta là gì?

GOTTA = (have) got a (có)

Tiếng Anh: Wanna, gotta, gonna, kinda, shoulda..

Ví dụ:

 • I’ve gotta car (tôi có một chiếc xe hơi)

Tổng hợp một số từ viết tắt hay được sử dụng

 1. Gonna = Sắp sửa
 2. Gotta = Cần phải
 3. wanna = Muốn
 4. Lamma = Để tôi
 5. Gimme = Đưa tôi
 6. Outta = Cút khỏi, ra khỏi(ví dụ: Get outta my way!)
 7. Kinda =  Khá, giống, hơi hơi(VD: He is kinda tired = Anh ấy hơi mệt)
 8. I’mma = Sắp đi (I’m goin’ to = tôi sắp đi)
 9. Hafta =  Phải đi (I have to leave now = I hafta leave now = tôi phải đi bây giờ)
 10. Dunno = Không biết (I don’t know that  =  I dunno that = tôi không biết điều đó)

Một số ví dụ sử dụng Gonna trong câu

 • Everybody knows sewing isn’t a granny thing anymore, so we’re gonna show you how to turn a piece of fabric into a piece of fab!
  Mọi người đều biết may vá không còn là một công việc của một  bà cụ nữa, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách biến một mảnh vải thành một miếng vải hoàn hảo!)
 • That sounds arrogant but I liked the part, and I thought, well, who’s he gonna get?
  Nghe có vẻ kiêu ngạo nhưng tôi thích phần đó, và tôi nghĩ, anh ấy sẽ lấy ai?
 • And, anyway, if a teacher was gonna keep him after, he’d rather it be Mr. Silurian than anyone else.
  Và, dù sao đi nữa, nếu một giáo viên sẽ giữ anh ta sau đó, anh ta thà là ông Silurian hơn bất kỳ ai khác.
 • Because if you’re dating that LeeAnne girl and have been holding out on me, I’m gonna kill you!
  Bởi vì nếu anh đang hẹn hò với cô gái LeeAnne đó và còn đang ở bên em, em sẽ giết anh!
 • So hopefully were gonna be able to give people a taste of that, and do it in a way that kinda makes sense.
  Vì vậy, hy vọng sẽ có thể cung cấp cho mọi người một hương vị của chúng, và làm điều đó theo một cách có ý nghĩa nhất.
 • Hey, Asha, I think your mother’s gonna have kittens if you don’t go eat breakfast.
  Này, Asha, tôi nghĩ mẹ bạn sẽ có mèo con nếu bạn không đi ăn sáng.
 • If one more thing goes wrong with my body, my eyes are gonna roll back in my head with sheer utter boredom.
  Nếu một điều nữa xảy ra với cơ thể của tôi, đôi mắt của tôi sẽ đảo ngược trong đầu tôi với sự buồn chán tột độ.
 • First we’re doing the sound, next is the lighting, at the same time we’re gonna be redoing the room, the aesthetics surrounding the dance floor.
  Nếu một điều nữa xảy ra với cơ thể của tôi, đôi mắt của tôi sẽ đảo ngược trong đầu tôi với sự buồn chán hoàn toàn.
 • I have quite a bit more to say on this, but I’m gonna let you guys stew for a bit before I continue.
  Tôi có khá nhiều điều để nói về điều này, nhưng tôi sẽ để các bạn hầm một chút trước khi tôi tiếp tục.
 • We eat special food, we wear special clothes, we recite special words, our God’s gonna beat up your God, boo yah.
  Chúng tôi ăn thức ăn đặc biệt, chúng tôi mặc quần áo đặc biệt, chúng tôi đọc những lời đặc biệt, Chúa của chúng tôi sẽ đánh bại Thiên Chúa của bạn, boo yah.
 • Yeah Yeah yeah. You’re gonna say why didn’t I get some food as well while I was at it.
  Yeah yeah yeah. Bạn sẽ nói tại sao tôi không nhận được một số thực phẩm trong khi tôi đang ở đó.
 • When a time like this comes, when y’all have no water, we gonna bring that water.
  Khi một thời điểm như thế này đến, khi bạn không có nước, chúng tôi sẽ mang nước đó
 • Their actual content’s always up for debate and with Outtakes, it’s gonna be a zinger of an argument.
  Nội dung thực tế của họ luôn được đưa ra để tranh luận và với Outtakes, nó sẽ là một cuộc tranh luận.
 • Anyway, after I reversed into this lorry I thought I was gonna get beaten up by the big lorry driver who jumped out of the cab.
  Dù sao, sau khi tôi quay lại với chiếc xe tải này, tôi nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bởi người lái xe tải lớn đã nhảy ra khỏi xe taxi.
 • So he’s going to hold back the wrath until he gets tired and then he’s just gonna let us have it? |
  Vì vậy, anh ta sẽ kìm nén cơn thịnh nộ cho đến khi anh ta mệt mỏi và sau đó anh ta sẽ để chúng tôi có nó?
 • I tuned Sparky out and started worrying about what my mother was gonna say when she found out all my stuff had been ripped off.
  Itunes Sparky ra ngoài và bắt đầu lo lắng về những gì mẹ tôi sẽ nói khi bà phát hiện ra tất cả những thứ của tôi đã bị xé toạc.
 • If you have 20 people in the place, you’re not gonna have a roar, even if it’s the funniest thing ever.
  Nếu bạn có 20 người tại chỗ, bạn sẽ không có tiếng gầm, ngay cả khi đó là điều thú vị nhất.
 • Hiko suddenly rocketed upward, and Deion looked up, wondering what he was gonna do.
  Hiko đột nhiên bay lên và Deion ngước lên, tự hỏi mình sẽ làm gì.
 • Didn’t think I was gonna get lucky, so I didn’t take any rubbers out with me, and I didn’t have any change to get some when I did.
  Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp may mắn, vì vậy tôi đã không mang theo bất kỳ loại cao su nào ra ngoài và tôi không có bất kỳ thay đổi nào để có được một số khi tôi làm.
 • I’m gonna run you in for assault and battery for pushing my partner like you did.
  Tôi sẽ cho bạn tấn công và dùng pin để đẩy đối tác của tôi như bạn đã làm.
 • I should just go home to bed, because I can tell it’s gonna be one of those days.
  Tôi nên về nhà ngủ, vì tôi có thể nói rằng đó sẽ là một trong những ngày đó.
 • But she’s gonna do things her way, and the rest of us’ll just have to lump it.
  Nhưng cô ấy sẽ làm mọi thứ theo cách của mình, và phần còn lại của chúng tôi sẽ phải gộp lại.
 • We’re luring her to a bridal show, then we’re gonna stuff her in a burlap sack for a few weeks.
  Chúng tôi sẽ dụ cô ấy đến một buổi trình diễn của cô dâu, sau đó chúng tôi sẽ nhét cô ấy vào một cái bao tải trong vài tuần.
 • There’s free candy and leis, we’re gonna have a hula-hoop competition and sandboxes so people can make sand castles.
  Có kẹo và leis miễn phí, chúng ta sẽ có một cuộc thi hula-hoop và hộp cát để mọi người có thể làm những lâu đài cát.
 • Immortalized, but he ain’t gonna be scribbling no more awe-inspiring lyrics in a hurry.
  Bất tử, nhưng anh sẽ không viết nguệch ngoạc không còn lời bài hát đầy cảm hứng vội vàng.
 • I was gonna write this paragraph about how her car had been T-boned, and all this other stuff.
  Tôi sẽ viết đoạn này về cách chiếc xe của cô ấy đã được T-bon, và tất cả những thứ khác.
 • Without powder that face paint is just gonna melt off your face the second you start to schvitz.
  Không có phấn mà sơn mặt sẽ làm tan chảy khuôn mặt của bạn khi bạn bắt đầu schvitz.

Một số ví dụ sử dụng Gotta trong câu

 • I hate double-dipping, but this is one instance where you’ve just gotta spring for this edition, then eBay it when you get the second edition.
 • Seriously, you gotta love the bogans who plan to celebrate their lottery win with a meal of champagne and pizza.
 • Those kinds of things shift your perspectives and, whatever, you gotta decide after a while.
 • That said, you’ve gotta be able to pair great songs with great remixers to end up with a great remix project.
 • I just gotta read over some of the stuff coz when I’m writing it I sometimes zonk out.
 • If you’ve just gotta have one and don’t want to buy a new PC to get it, there are two ways to add a rewritable DVD to your computer.
 • If the crowd is not rocking to this one beat, you gotta get it out and get the next record in.
 • But I gotta be careful because I am not a tattletale and I ain’t tryin’ to make no enemies.
 • She may miss the mark sometimes, but you’ve gotta applaud her sense of adventure.
 • You gotta use your bean to get this right so, as they say in the military, listen up.
 • I’m getting pretty sick of men, though, so I guess I gotta find me an aggressive girl, toot sweet.
 • If I’m gonna get mad and be bitter about hearing my name in a trade rumor, then I gotta be crazy and out of my mind.
 • Shouting matches in the street are so uncouth, but sometimes you’ve just gotta.
 • I just took a Bo peep at that awful video of you, and I gotta say, that’s some ugly head you got.
 • In this street culture, a man’s gotta do what a man’s gotta do even if he’s still a punk snot-nosed kid.
 • He admits being a little shy and nervous about sending his work off to big labels, but realizes it’s gotta get done.
 • I think we better be cutting along because we gotta be in Chicago by tomorrow night.
 • I’m still on a dial-up connection which is not faster than a speeding bullet, so I’ve gotta run here.
 • Their language is so strong, we’ve got to redefine, we’ve gotta take back words.
 • You gotta watch out for the hesitaters, and it also makes you think the next time you stop while trying to move forward.
 • First thing we gotta do is concoct some kind of cockamamie contraption that’ll get us out of this mess.
  I’ve gotta hit the farter, I’ve just been to a birthday party and had a few too many vodka shots.
 • There gotta be a few good photoblogs out there, I thought today, and I started looking for them.
 • Well, no matter how they look on paper, you gotta play the games on the field.
 • I’ve gotta ban that woman from the Net before her poison spreads to everyone!
 • After all, you’ve gotta admit you’d easily set a world record for longest chat on a cordless if left on your own.
 • I gotta confess that I was a little scared that I wasn’t going to like Megadef as much as I wanted to.
 • Yeah, it’s true mate, you gotta be really careful of not only what you say but how you say it.
 • It’s not the same voice by any means, but you gotta wonder how they both made it with those rusty pipes.
 • Some are really low, like, it must be a trick, and some are really high, like, you gotta be kidding, man.
 • You gotta love DC, where you always have to worry your best friend is wearing a wire.
 • It’s not really important for me to date anyone in my religion, but I gotta marry a Jew.
 • So July was a bit too relaxed on this blog, I gotta try to update a little more often!
 • You gotta love a mix that includes confections from Kevin Yost, Miguel Migs and Sandy Rivera.
 • I promise, updates and funny quotes and such soon, just gotta get the school writing out of the way first.
 • You gotta love a band who makes the too-cool-for-school indie kids jump up and down.
 • I gotta go to City Hall, but City Hall doesn’t have it, the bank doesn’t have it, nobody has it.
 • Well ya gotta hand it to this super group for hammering together a release to be proud of.
 • I’m introduced to him at a party and I just gotta lay into him, speaking slowly and enunciating clearly.
 • Sometimes you gotta give your phone a rest, and that’s where phone docks come in.

Một số ví dụ sử dụng Wanna trong câu

 • Tina, I just wanna know how you can call yourself an existentialist, and still agree with Nietzsche’s doctrine of the Uber mensch.
 • It’s a Calypso gathering, you just wanna get down low and have a mad party and dance in the sun.
 • So James is up there where we wanna go, and even if we go in the opposite direction, he’s there.
 • I can’t imagine being with somebody who didn’t stimulate my mind enough to wanna talk about stuff.
 • He hit this tone that’s engaging and funny and you just wanna watch him do this character more.
 • He made us kind of realize that there’s more to being in the band than just playing what you wanna play.
 • I’m not sure how to take this forward, that’s even if I wanna take this forward.
 • Every band that I go and jam with and put records out with, they don’t really wanna do anything.
 • And if you wanna join him for a psychedelic freakout session then you can always have a word with this guy.
 • All I wanna know is why this ace MC is wasting his time with a throwaway re-hash of every track about a shorty ever written.
 • I hate it when I’m at the gym and I wanna use the medicine balls but all these juice heads are there.
 • Not to sound like a wuss, but even at 60-plus, he’s just not a guy you wanna get in an argument with, and I frankly don’t relish the idea.
 • If you wanna have a listen, here’s the ultimate numbers station frequency list.
  I wanna tell her to take a hike, Jack, like that guy told my dad when we went to Canada that one summer.
 • Those days I just wanna kick the dirt or maybe just sit there and think about how bad I feel.
 • If this doesn’t make you wanna grab bae and hold him or her close, I don’t know what will!
 • I wanna stand up for my rights, attend marches, and create bills of rights without being seen as a troublemaker.
 • I hate it when I’m at the gym and I wanna use the medicine balls but all these juice heads are there.
 • Not to sound like a wuss, but even at 60-plus, he’s just not a guy you wanna get in an argument with, and I frankly don’t relish the idea.
 • If you wanna have a listen, here’s the ultimate numbers station frequency list.
  I wanna tell her to take a hike, Jack, like that guy told my dad when we went to Canada that one summer.
 • Those days I just wanna kick the dirt or maybe just sit there and think about how bad I feel.
 • If this doesn’t make you wanna grab bae and hold him or her close, I don’t know what will!
 • I wanna stand up for my rights, attend marches, and create bills of rights without being seen as a troublemaker.
XEM THÊM

Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu về một số từ hay được viết tắt trong tiếng anh khi giao tiếp và chúng ta cũng trả lời được gonna là gì?, Gotta, Wanna là gì?. Nếu có đóng góp ý kiến gì xin vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*