#360 động từ bất quy tắc tiếng anh ĐẦY ĐỦ và THÔNG DỤNG nhất

Chắc các bạn đã biết khi làm các bài tập ngữ pháp tiếng anh, chia động từ theo thì, hay trong các câu điều kiện chúng ta phải thường xuyên sử dụng các động từ bất quy tắc. Chính vì lý do đó bài viết này chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn Bảng 360 động từ bất quy tắc ĐẦY ĐỦ và THÔNG DỤNG nhất.

Thực tế thì có gần 700 động từ bất quy tắc trong tiếng anh, nhưng thực tế thông dụng nhất chúng ta chỉ hay sử dụng khoảng 360 đồng từ bất quý tắc trong số chúng.

360 động từ bất quy tắc

Bảng động từ bất quy tắc hơn 360 từ thông dụng trong tiếng anh

STT

Động từ nguyên mẫu

Quá khứ đơn

Quá khứ phân từ

Nghĩa của từ

A

abide

abode/abided

abode / abided

lưu trú, lưu lại

arise

arose

arisen

phát sinh

awake

awoke

awoken

đánh thức, thức

B

backslide

backslid

backslidden / backslid

tái phạm

be

was/were

been

thì, là, bị, ở

bear

bore

borne

mang, chịu đựng

beat

beat

beaten / beat

đánh, đập

become

became

become

trở nên

befall

befell

befallen

xảy đến

begin

began

begun

bắt đầu

behold

beheld

beheld

ngắm nhìn

bend

bent

bent

bẻ cong

beset

beset

beset

bao quanh

bespeak

bespoke

bespoken

chứng tỏ

bet

bet / betted

bet / betted

đánh cược, cá cược

bid

bid

bid

trả giá

bind

bound

bound

buộc, trói

bite

bit

bitten

cắn

bleed

bled

bled

chảy máu

blow

blew

blown

thổi

break

broke

broken

đập vỡ

breed

bred

bred

nuôi, dạy dỗ

bring

brought

brought

mang đến

broadcast

broadcast

broadcast

phát thanh

browbeat

browbeat

browbeaten / browbeat

hăm dọa

build

built

built

xây dựng

burn

burnt/burned

burnt/burned

đốt, cháy

burst

burst

burst

nổ tung, vỡ òa

bust

busted / bust

busted / bust

làm bể, làm vỡ

buy

bought

bought

mua

C

cast

cast

cast

ném, tung

catch

caught

caught

bắt, chụp

chide

chid/ chided

chid/ chidden/ chided

mắng, chửi

choose

chose

chosen

chọn, lựa

cleave

clove/ cleft/ cleaved

cloven/ cleft/ cleaved

chẻ, tách hai

cleave

clave

cleaved

dính chặt

cling

clung

clung

bám vào, dính vào

clothe

clothed / clad

clothed / clad

che phủ

come

came

come

đến, đi đến

cost

cost

cost

có giá là

creep

crept

crept

bò, trườn, lẻn

crossbreed

crossbred

crossbred

cho lai giống

crow

crew/crewed

crowed

gáy (gà)

cut

cut

cut

cắt, chặt

D

daydream

daydreamed / daydreamt

daydreamed / daydreamt

nghĩ vẩn vơ, mơ mộng

deal

dealt

dealt

giao thiệp

dig

dug

dug

đào

disprove

disproved

disproved / disproven

bác bỏ

dive

dove/ dived

dived

lặn, lao xuống

do

did

done

làm

draw

drew

drawn

vẽ, kéo

dream

dreamt/ dreamed

dreamt/ dreamed

mơ thấy

drink

drank

drunk

uống

drive

drove

driven

lái xe

dwell

dwelt

dwelt

trú ngụ, ở

E

eat

ate

eaten

ăn

F

fall

fell

fallen

ngã, rơi

feed

fed

fed

cho ăn, ăn, nuôi

feel

felt

felt

cảm thấy

fight

fought

fought

chiến đấu

find

found

found

tìm thấy, thấy

fit (tailor, change size)

fitted / fit

fitted / fit

làm cho vừa, làm cho hợp

flee

fled

fled

chạy trốn

fling

flung

flung

tung; quăng

fly

flew

flown

bay

forbear

forbore

forborne

nhịn

forbid

forbade/ forbad

forbidden

cấm, cấm đoán

forecast

forecast/ forecasted

forecast/ forecasted

tiên đoán

forego (also forgo)

forewent

foregone

bỏ, kiêng

foresee

foresaw

forseen

thấy trước

foretell

foretold

foretold

đoán trước

forget

forgot

forgotten

quên

forgive

forgave

forgiven

tha thứ

forsake

forsook

forsaken

ruồng bỏ

freeze

froze

frozen

(làm) đông lại

frostbite

frostbit

frostbitten

bỏng lạnh

G

get

got

got/ gotten

có được

gild

gilt/ gilded

gilt/ gilded

mạ vàng

gird

girt/ girded

girt/ girded

đeo vào

give

gave

given

cho

go

went

gone

đi

grind

ground

ground

nghiền, xay

grow

grew

grown

mọc, trồng

H

hand-feed

hand-fed

hand-fed

cho ăn bằng tay

handwrite

handwrote

handwritten

viết tay

hang

hung

hung

móc lên, treo lên

have

had

had

hear

heard

heard

nghe

heave

hove/ heaved

hove/ heaved

trục lên

hew

hewed

hewn / hewed

chặt, đốn

hide

hid

hidden

giấu, trốn, nấp

hit

hit

hit

đụng

hurt

hurt

hurt

làm đau

I

inbreed

inbred

inbred

lai giống cận huyết

inlay

inlaid

inlaid

cẩn, khảm

input

input

input

đưa vào (máy điện toán)

inset

inset

inset

dát, ghép

interbreed

interbred

interbred

giao phối, lai giống

interweave

interwove / interweaved

interwoven / interweaved

trộn lẫn, xen lẫn

interwind

interwound

interwound

cuộn vào, quấn vào

J

jerry-build

jerry-built

jerry-built

xây dựng cẩu thả

K

keep

kept

kept

giữ

kneel

knelt/ kneeled

knelt/ kneeled

quỳ

knit

knit/ knitted

knit/ knitted

đan

know

knew

known

biết, quen biết

L

lay

laid

laid

đặt, để

lead

led

led

dẫn dắt, lãnh đạo

lean

leaned / leant

leaned / leant

dựa, tựa

leap

leapt

leapt

nhảy, nhảy qua

learn

learnt/ learned

learnt/ learned

học, được biết

leave

left

left

ra đi, để lại

lend

lent

lent

cho mượn (vay)

let

let

let

cho phép, để cho

lie

lay

lain

nằm

light

lit/ lighted

lit/ lighted

thắp sáng

lip-read

lip-read

lip-read

mấp máy môi

lose

lost

lost

làm mất, mất

M

make

made

made

chế tạo, sản xuất

mean

meant

meant

có nghĩa là

meet

met

met

gặp mặt

miscast

miscast

miscast

chọn vai đóng không hợp

misdeal

misdealt

misdealt

chia lộn bài, chia bài sai

misdo

misdid

misdone

phạm lỗi

mishear

misheard

misheard

nghe nhầm

mislay

mislaid

mislaid

để lạc mất

mislead

misled

misled

làm lạc đường, làm mê mụi

mislearn

mislearned / mislearnt

mislearned / mislearnt

học nhầm

misread

misread

misread

đọc sai

misset

misset

misset

đặt sai chỗ

misspeak

misspoke

misspoken

nói sai

misspell

misspelt

misspelt

viết sai chính tả

misspend

misspent

misspent

tiêu phí, bỏ phí

mistake

mistook

mistaken

phạm lỗi, lầm lẫn

misteach

mistaught

mistaught

dạy sai

misunderstand

misunderstood

misunderstood

hiểu lầm

miswrite

miswrote

miswritten

viết sai

mow

mowed

mown/ mowed

cắt cỏ

F

offset

offset

offset

đền bù

O

outbid

outbid

outbid

trả hơn giá

outbreed

outbred

outbred

giao phối xa

outdo

outdid

outdone

làm giỏi hơn

outdraw

outdrew

outdrawn

rút súng ra nhanh hơn

outdrink

outdrank

outdrunk

uống quá chén

outdrive

outdrove

outdriven

lái nhanh hơn

outfight

outfought

outfought

đánh giỏi hơn

outfly

outflew

outflown

bay cao/xa hơn

outgrow

outgrew

outgrown

lớn nhanh hơn

outleap

outleaped / outleapt

outleaped / outleapt

nhảy cao/xa hơn

outlie (not tell truth) REGULAR

outlied

outlied

nói dối

output

output

output

cho ra (dữ kiện)

outride

outrode

outridden

cưỡi ngựa giỏi hơn

outrun

outran

outrun

chạy nhanh hơn; vượt giá

outsell

outsold

outsold

bán nhanh hơn

outshine

outshined / outshone

outshined / outshone

sáng hơn, rạng rỡ hơn

outshoot

outshot

outshot

bắn giỏi hơn, nảy mầm, mọc

outsing

outsang

outsung

hát hay hơn

outsit

outsat

outsat

ngồi lâu hơn

outsleep

outslept

outslept

ngủ lâu/ muộn hơn

outsmell

outsmelled / outsmelt

outsmelled / outsmelt

khám phá, đánh hơi, sặc mùi

outspeak

outspoke

outspoken

nói nhiều/ dài/ to hơn

outspeed

outsped

outsped

đi/ chạy nhanh hơn

outspend

outspent

outspent

tiêu tiền nhiều hơn

outswear

outswore

outsworn

nguyền rủa nhiều hơn

outswim

outswam

outswum

bơi giỏi hơn

outthink

outthought

outthought

suy nghĩ nhanh hơn

outthrow

outthrew

outthrown

ném nhanh hơn

outwrite

outwrote

outwritten

viết nhanh hơn

overbid

overbid

overbid

trả giá/ bỏ thầu cao hơn

overbreed

overbred

overbred

nuôi quá nhiều

overbuild

overbuilt

overbuilt

xây quá nhiều

overbuy

overbought

overbought

mua quá nhiều

overcome

overcame

overcome

khắc phục

overdo

overdid

overdone

dùng quá mức, làm quá

overdraw

overdrew

overdrawn

rút quá số tiền, phóng đại

overdrink

overdrank

overdrunk

uống quá nhiều

overeat

overate

overeaten

ăn quá nhiều

overfeed

overfed

overfed

cho ăn quá mức

overfly

overflew

overflown

bay qua

overhang

overhung

overhung

nhô lên trên, treo lơ lửng

overhear

overheard

overheard

nghe trộm

overlay

overlaid

overlaid

phủ lên

overpay

overpaid

overpaid

trả quá tiền

override

overrode

overridden

lạm quyền

overrun

overran

overrun

tràn ngập

oversee

oversaw

overseen

trông nom

oversell

oversold

oversold

bán quá mức

oversew

oversewed

oversewn / oversewed

may nối vắt

overshoot

overshot

overshot

đi quá đích

oversleep

overslept

overslept

ngủ quên

overspeak

overspoke

overspoken

Nói quá nhiều, nói lấn át

overspend

overspent

overspent

tiêu quá lố

overspill

overspilled / overspilt

overspilled / overspilt

đổ, làm tràn

overtake

overtook

overtaken

đuổi bắt kịp

overthink

overthought

overthought

tính trước nhiều quá

overthrow

overthrew

overthrown

lật đổ

overwind

overwound

overwound

lên dây (đồng hồ) quá chặt

overwrite

overwrote

overwritten

viết dài quá, viết đè lên

P

partake

partook

partaken

tham gia, dự phần

pay

paid

paid

trả (tiền)

plead

pleaded / pled

pleaded / pled

bào chữa, biện hộ

prebuild

prebuilt

prebuilt

làm nhà tiền chế

predo

predid

predone

làm trước

premake

premade

premade

làm trước

prepay

prepaid

prepaid

trả trước

presell

presold

presold

bán trước thời gian rao báo

preset

preset

preset

thiết lập sẵn, cái đặt sẵn

preshrink

preshrank

preshrunk

ngâm cho vải co trước khi may

proofread

proofread

proofread

Đọc bản thảo trước khi in

prove

proved

proven/proved

chứng minh (tỏ)

put

put

put

đặt; để

Q

quick-freeze

quick-froze

quick-frozen

kết đông nhanh

quit

quit / quitted

quit / quitted

bỏ

R

read / riːd /

read  /red /

read / red  /

đọc

reawake

reawoke

reawaken

đánh thức 1 lần nữa

rebid

rebid

rebid

trả giá, bỏ thầu

rebind

rebound

rebound

buộc lại, đóng lại (sách)

rebroadcast

rebroadcast / rebroadcasted

rebroadcast / rebroadcasted

cự tuyệt, khước từ

rebuild

rebuilt

rebuilt

xây dựng lại

recast

recast

recast

đúc lại

recut

recut

recut

cắt lại; băm (giũa)

redeal

redealt

redealt

phát bài lại

redo

redid

redone

làm lại

redraw

redrew

redrawn

kéo lại; kéo ngược lại

refit (retailor)

refitted / refit

refitted / refit

luồn, xỏ

regrind

reground

reground

mài sắc lại

regrow

regrew

regrown

trồng lại

rehang

rehung

rehung

treo lại

rehear

reheard

reheard

nghe trình bày lại

reknit

reknitted / reknit

reknitted / reknit

đan lại

relay (for example tiles)

relaid

relaid

đặt lại

relay (pass along) REGULAR

relayed

relayed

truyền âm lại

relearn

relearned / relearnt

relearned / relearnt

học lại

relight

relit / relighted

relit / relighted

thắp sáng lại

remake

remade

remade

làm lại; chế tạo lại

rend

rent

rent

toạc ra; xé

repay

repaid

repaid

hoàn tiền lại

reread

reread

reread

đọc lại

rerun

reran

rerun

chiếu lại (phim), phát thanh lại

resell

resold

resold

bán lại

resend

resent

resent

gửi lại

reset

reset

reset

đặt lại, lắp lại

resew

resewed

resewn / resewed

may/ khâu lại

retake

retook

retaken

chiếm lại; tái chiếm

reteach

retaught

retaught

dạy lại

retear

retore

retorn

khóc lại

retell

retold

retold

kể lại

rethink

rethought

rethought

suy tính lại, cân nhắc lại

retread

retread

retread

lại giẫm lên, lại đạp lên

retrofit

retrofitted / retrofit

retrofitted / retrofit

trang bị thêm những bộ phận mới

rewake

rewoke / rewaked

rewaken / rewaked

đánh thức lại

rewear

rewore

reworn

mặc lại

reweave

rewove / reweaved

rewoven / reweaved

dệt lại

rewed

rewed / rewedded

rewed / rewedded

kết hôn lại

rewet

rewet / rewetted

rewet / rewetted

làm ướt lại

rewin

rewon

rewon

thắng lại

rewind

rewound

rewound

cuốn lại, lên dây lại

rewrite

rewrote

rewritten

viết lại

rid

rid

rid

giải thoát

ride

rode

ridden

cưỡi

ring

rang

rung

rung chuông

rise

rose

risen

đứng dậy; mọc

roughcast

roughcast

roughcast

tạo hình phỏng chừng

run

ran

run

chạy

S

sand-cast

sand-cast

sand-cast

đúc bằng khuôn cát

saw

sawed

sawn

cưa

say

said

said

nói

see

saw

seen

nhìn thấy

seek

sought

sought

tìm kiếm

sell

sold

sold

bán

send

sent

sent

gửi

set

set

set

đặt, thiết lập

sew

sewed

sewn/sewed

may

shake

shook

shaken

lay; lắc

shave

shaved

shaved / shaven

cạo (râu, mặt)

shear /ʃɪə(r)  ; ʃɪr /

sheared

shorn / ʃɔːn / or / ʃɔːrn/

xén lông (Cừu)

shed

shed

shed

rơi; rụng

shine

shone

shone

chiếu sáng

shit

shit / shat / shitted

shit/ shat / shitted

suộc khuộng đi đại tiện

shoot

shot

shot

bắn

show

showed

shown/ showed

cho xem

shrink

shrank

shrunk

co rút

shut

shut

shut

đóng lại

sight-read

sight-read

sight-read

chơi hoặc hát mà không cần nghiên cứu trước

sing

sang

sung

ca hát

sink

sank

sunk

chìm; lặn

sit

sat

sat

ngồi

slay

slew

slain

sát hại; giết hại

sleep

slept

slept

ngủ

slide

slid

slid

trượt; lướt

sling

slung

slung

ném mạnh

slink

slunk

slunk

lẻn đi

slit

slit

slit

rạch, khứa

smell

smelt

smelt

ngửi

smite

smote

smitten

đập mạnh

sneak

sneaked / snuck

sneaked / snuck

trốn, lén

sow

sowed

sown/ sewed

gieo; rải

speak

spoke

spoken

nói

speed

sped/ speeded

sped/ speeded

chạy vụt

spell

spelt/ spelled

spelt/ spelled

đánh vần

spend

spent

spent

tiêu xài

spill

spilt/ spilled

spilt/ spilled

tràn; đổ ra

spin

spun/ span

spun

quay sợi

spit

spat

spat

khạc nhổ

spoil

spoilt/ spoiled

spoilt/ spoiled

làm hỏng

spoon-feed

spoon-fed

spoon-fed

cho ăn bằng muỗng

spread

spread

spread

lan truyền

spring

sprang

sprung

nhảy

stand

stood

stood

đứng

stave

stove/ staved

stove/ staved

đâm thủng

steal

stole

stolen

đánh cắp

stick

stuck

stuck

ghim vào; đính

sting

stung

stung

châm ; chích; đốt

stink

stunk/ stank

stunk

bốc mùi hôi

strew

strewed

strewn/ strewed

rắc, rải

stride

strode

stridden

bước sải

strike

struck

struck

đánh đập

string

strung

strung

gắn dây vào

strive

strove

striven

cố sức

sublet

sublet

sublet

cho thuê lại; cho thầu lại

sunburn

sunburned / sunburnt

sunburned / sunburnt

rám nắng, cháy nắng

swear

swore

sworn

tuyên thệ

sweat

sweat / sweated

sweat / sweated

đổ mồ hôi

sweep

swept

swept

quét

swell

swelled

swollen/ swelled

phồng; sưng

swim

swam

swum

bơi lội

swing

swung

swung

đong đưa

U

take

took

taken

cầm ; lấy

teach

taught

taught

dạy; giảng dạy

tear

tore

torn

xé; rách

telecast

telecast

telecast

phát đi bằng truyền hình

tell

told

told

kể; bảo

test-drive

test-drove

test-driven

lái thử

test-fly

test-flew

test-flown

bay thử (một máy bay mới chế tạo)

think

thought

thought

suy nghĩ

throw

threw

thrown

ném; liệng

thrust

thrust

thrust

thọc; nhấn

tread

trod

trodden/ trod

giẫm; đạp

typecast

typecast

typecast

cho đóng cùng một loại vai trò nhiều lần

typeset

typeset

typeset

sắp chữ

typewrite

typewrote

typewritten

đánh máy

unbend

unbent

unbent

làm thẳng lại

unbind

unbound

unbound

mở, tháo ra

unclothe

unclothed / unclad

unclothed / unclad

cởi áo; lột trần

underbid

underbid

underbid

bỏ thầu thấp hơn

undercut

undercut

undercut

ra giá rẻ hơn

underfeed

underfed

underfed

cho ăn đói, thiếu ăn

undergo

underwent

undergone

kinh qua

underlie

underlay

underlain

nằm dưới

underpay

underpaid

underpaid

trả lương thấp

undersell

undersold

undersold

bán rẻ hơn

underspend

underspent

underspent

chi tiêu dưới mức

understand

understood

understood

hiểu

undertake

undertook

undertaken

đảm nhận

underwrite

underwrote

underwritten

bảo hiểm

undo

undid

undone

tháo ra

unfreeze

unfroze

unfrozen

làm tan đông

unhang

unhung

unhung

hạ xuống, bỏ xuống

unhide

unhid

unhidden

hiển thị, không ẩn

unknit

unknitted / unknit

unknitted / unknit

dãn ra, tháo ra

unlearn

unlearned / unlearnt

unlearned / unlearnt

gạt bỏ, quên

unsew

unsewed

unsewn / unsewed

tháo đường may

unsling

unslung

unslung

cởi dây đeo, dây móc

unspin

unspun

unspun

quay ngược

unstick

unstuck

unstuck

bóc, gỡ

unstring

unstrung

unstrung

tháo dây, nới dây

unweave

unwove / unweaved

unwoven / unweaved

tháo ra

unwind

unwound

unwound

tháo ra

uphold

upheld

upheld

ủng hộ

upset

upset

upset

đánh đổ; lật đổ

W

wake

woke/ waked

woken/ waked

thức giấc

waylay

waylaid

waylaid

mai phục

wear

wore

worn

mặc

weave

wove/ weaved

woven/ weaved

dệt

wed

wed/ wedded

wed/ wedded

kết hôn

weep

wept

wept

khóc

wet

wet / wetted

wet / wetted

làm ướt

whet REGULAR

whetted

whetted

win

won

won

thắng; chiến thắng

wind

wound

wound

quấn

withdraw

withdrew

withdrawn

rút lui

withhold

withheld

withheld

từ khước

withstand

withstood

withstood

cầm cự

work

worked

worked

rèn (sắt), nhào nặng đất

wring

wrung

wrung

vặn; siết chặt

write

wrote

written

viết

Bài tập sử dụng động từ bất quy tắc

Điền dạng động từ bất quy tắc vào chỗ trống bên dưới.

Fill in the missing forms of the irregular verbs below.

I. Exercise 1

1. go went gone
2. ________________ saw ________________
3. ________________ ________________ spoken
4. come ________________ ________________
5. ________________ ________________ told
6. ________________ was/were ________________
7. ________________ ________________ sat
8. write ________________ ________________
9. ________________ thought ________________
10. ________________ ________________ made
11. take ________________ ________________
12. have ________________ ________________
13. ________________ understood ________________
14. buy ________________ ________________
15. ________________ ________________ known
16. read ________________ ________________
17. ________________ forgot ________________
18. do ________________ ________________
19. ________________ ________________ said
20. ________________ gave ________________

2. Exercise 2

1. teach taught taught
2. ________________ met ________________
3. ________________ ________________ drunk
4. wear ________________ ________________
5. ________________ slept ________________
6. ________________ ________________ heard
7. ________________ ________________ swum
8. ________________ got ________________
9. eat ________________ ________________
10. ________________ found ________________
11. ________________ ________________ left
12. ________________ ________________ felt
13. pay ________________ ________________
14. ________________ drove ________________
15. ________________ ________________ run
16. ________________ brought ________________
17. fly ________________ ________________
18. ________________ ________________ sold
19. begin ________________ ________________
20. ________________ spent ________________

360 Động Từ Bất Quy Tắc Full

XEM THÊM

Bài viết của chúng tôi dã đề cập #360 động từ bất quy tắc tiếng anh ĐẦY ĐỦ và THÔNG DỤNG nhất. Các bạn cần phải cố gắng học thuộc chúng để áp dụng vào trong một số bài tập tiếng anh trong các kỳ thi Toeic, Toefl, …Một lần nữa chúng tôi chúc các bạn có một kỳ thi tiếng anh với kết quả thật tốt.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*